« 4Moj 8:23 4 Księga Mojżeszowa 8:24 4Moj 8:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To jest prawo Lewitów: od dwudziestu i piąci lat i wyżéj wchodzić będą, aby służyli w przybytku przymierza.
2.GDAŃSKA.1881To też Lewitom należy: Od dwudziestego i piątego roku i wyżej każdy przystąpi, aby sprawował urząd przy posłudze namiotu zgromadzenia.
3.GDAŃSKA.2017Oto co dotyczy Lewitów: Od dwudziestego piątego roku życia wzwyż przystąpią, by pełnić służbę w Namiocie Zgromadzenia.
4.CYLKOW"Oto co do Lewitów: od dwudziestu pięciu lat i wyżej, przystąpi każdy, by trzymać kolej na służbie przy przybytku zboru.
5.KRUSZYŃSKI"Oto, co dotyczy lewitów. Poczynając od roku dwudziestego piątego i wzwyż, lewita wejdzie do namiotu zgromadzenia, aby dopołnić całkowicie służby.
6.MIESES„To jest [przepis] o Lewitach: „Od liczącego lat dwadzieścia pięć wzwyż niech przystępuje [każdy], ażeby należeć do szeregu pełniącego służbę przy Namiocie Obecności;
7.TYSIĄCL.WYD5Takie jest prawo odnoszące się do lewitów: po ukończeniu dwudziestego piątego roku życia mogą służyć w Namiocie Spotkania.
8.BRYTYJKAOto, co odnosi się do Lewitów: od dwudziestego piątego roku życia i wzwyż przystąpi każdy do pełnienia służby w Namiocie Zgromadzenia.
9.POZNAŃSKADo lewitów odnosi się to prawo: od dwudziestego piątego roku życia wzwyż każdy będzie podejmował przypadającą na niego służbę przy Namiocie Zjednoczenia.
10.WARSZ.PRASKAA oto obowiązki lewitów: Od dwudziestego piątego roku życia każdy lewita zacznie pełnić służbę w Namiocie Spotkania, sprawując powierzoną mu funkcję.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto co do Lewitów: Każdy od dwudziestu pięciu lat i wyżej podejdzie, aby trzymać kolejność służby przy Przybytku Zboru.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITOto, co jeszcze odnosi się do Lewitów: Będą przystępować do służby i pracować przy namiocie spotkania, zgodnie z ustalonym porządkiem, od dwudziestego piątego roku życia wzwyż.