« 4Moj 8:8 4 Księga Mojżeszowa 8:9 4Moj 8:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przywiedziesz Lewity przed przybytek przymierza, zwoławszy wszystkiego mnóstwa synów Izraelowych.
2.GDAŃSKA.1881I przywiedziesz Lewity przed namiot zgromadzenia, a przyzowiesz wszystkiego zgromadzenia synów Izraelskich;
3.GDAŃSKA.2017I przyprowadzisz Lewitów przed Namiot Zgromadzenia, i zbierzesz całe zgromadzenie synów Izraela;
4.CYLKOWI przywiedziesz Lewitów przed przybytek zboru, a zgromadzisz cały zbór synów Israela;
5.KRUSZYŃSKIZbliżysz lewitów przed namiot zgromadzenia i zbierzesz całe zebranie synów Izraela.
6.MIESESNastępnie przywiedziesz [wěhiqrabta] Lewitów przed Namiot Obecności i zgromadzisz całą Gminę Synów Izraela.
7.TYSIĄCL.WYD5Każ wystąpić lewitom przed Namiot Spotkania i zbierz całe zgromadzenie Izraelitów.
8.BRYTYJKAI każesz Lewitom zbliżyć się do Namiotu Zgromadzenia, zgromadzisz też cały zbór synów izraelskich
9.POZNAŃSKANastępnie zbierzesz lewitów przed Namiotem Zjednoczenia i zgromadzisz całą społeczność synów Izraela.
10.WARSZ.PRASKANastępnie każesz lewitom przyjść do Namiotu Spotkania i zwołasz tam zgromadzenie wszystkich synów Izraela.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I przyprowadzisz Lewitów przed Przybytek Zboru oraz zgromadzisz cały zbór synów Israela.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie każesz Lewitom zbliżyć się do namiotu spotkania, zwołasz całe zgromadzenie synów Izraela,