« 2Krl 12:9 2 Księga Królewska 12:10 2Krl 12:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż widzieli, iż są wielikie pieniądze w chowatedlnicy, wszedszy pisarz krolow a biskup i wysypali i zliczyli pieniądze, jeż to nalazłasta w domu bożem,
2.WUJEK.1923A gdy widzieli zbytnie pieniądze w skrzyni, przychodził pisarz królewski i najwyższy kapłan i wysypowali i liczyli pieniądze, które się najdowały w domu Pańskim.
3.GDAŃSKA.1881A gdy widzieli, że było wiele pieniędzy w skrzyni, tedy przychodził pisarz królewski, i kapłan najwyższy, którzy zliczywszy chowali one pieniądze, które się znajdowały w domu Pańskim.
4.GDAŃSKA.2017A gdy widzieli, że w skrzyni było dużo pieniędzy, przychodził pisarz króla i najwyższy kapłan, którzy liczyli i chowali pieniądze znajdujące się w domu PANA.
5.CYLKOW(12:11) A gdy miarkowali, że dużo pieniędzy w skrzyni, wtedy wchodził kanclerz królewski i kapłan najwyższy i zebrali je, przeliczywszy pieniądze, które się znajdowały w przybytku Wiekuistdgo.
6.KRUSZYŃSKI(12:11) Gdy spostrzegli, że wiele jest pieniędzy w skrzyni, przybył sekretarz królewski wraz z wielkim kapłanem, wyjęli i obliczyli pieniądze, znajdujące się w domu Bożym.
7.TYSIĄCL.WYD5Kiedy zauważano, że w skrzyni jest dużo pieniędzy, przychodził sekretarz króla oraz arcykapłan i wtedy zsypywano i obliczano pieniądze, które się znajdowały w świątyni Pańskiej.
8.BRYTYJKA(12:11) Ilekroć zaś zobaczyli, że w skrzyni jest dużo pieniędzy, przychodził pisarz królewski i arcykapłan, zgarniali i przeliczali pieniądze, które się znalazły w świątyni Pana,
9.POZNAŃSKA[A potem gdy] widzieli, że w skrzyni było dużo pieniędzy, przychodził sekretarz królewski i wielki kapłan, przetapiali i liczyli pieniądze, które się znajdowały w Świątyni Jahwe.
10.WARSZ.PRASKA(12:11) Kiedy widzieli, że skrzynia była już prawie pełna, przychodził sekretarz króla razem z arcykapłanem i wysypywano oraz ważono pieniądze, które zostały przyniesione do świątyni Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(12:11) A kiedy uważali, że w skrzyni jest dużo pieniędzy, wtedy przychodził królewski kanclerz oraz najwyższy kapłan oraz zawiązywali je w workach, uprzednio przeliczywszy pieniądze znajdujące się w Przybytku WIEKUISTEGO.
12.EIB.BIBLIA.2016.LIT(12:11) A kiedy stwierdzili, że w skrzyni jest już dużo srebra przyniesionego do świątyni PANA, pojawiał się pisarz królewski oraz arcykapłan, wybierali to srebro i przeliczali.