« 2Krl 12:1 2 Księga Królewska 12:2 2Krl 12:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI czynił Joas dobrze przed Bogiem po wszytki dni, w ktorych ji uczył Jojada kapłan,
2.WUJEK.1923I czynił Joas prawość przed Panem po wszystkie dni, przez które go uczył Jojada kapłan.
3.GDAŃSKA.1881I czynił Joaz, co dobrego było w oczach Pańskich, po wszystkie dni swoje, których go uczył Jojada kapłan.
4.GDAŃSKA.2017Jehoasz czynił to, co słuszne w oczach PANA, przez wszystkie swoje dni, w których uczył go kapłan Jehojada.
5.CYLKOW(12:3) I uczynił Joasz co prawem było w oczach Wiekuistego po wszystkie dni swoje, póki uczył go Jehojada, kapłan.
6.KRUSZYŃSKI(12:3) Joasz czynił, co jest słusznym w oczach Bożych przez wszystek czas, gdy go wspierał radami kapłan Jehojada.
7.TYSIĄCL.WYD5Joasz czynił to, co jest słuszne w oczach Pańskich, przez wszystkie dni, póki pouczał go kapłan Jojada.
8.BRYTYJKA(12:3) Joasz czynił to, co prawe w oczach Pana, przez całe swoje życie, ponieważ pouczał go kapłan Jehojada.
9.POZNAŃSKAJoas czynił to, co było sprawiedliwe w oczach Jahwe przez całe swe życie, gdyż uczył go kapłan Jehojada.
10.WARSZ.PRASKA(12:3) Joasz, jak długo udzielał mu swoich pouczeń kapłan Jojada, czynił to, co prawe w oczach Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(12:3) Joasz uczynił po wszystkie swoje dni to, co było prawe w oczach WIEKUISTEGO, bowiem uczył go kapłan Jehojada.
12.EIB.BIBLIA.2016.LIT(12:3) Joasz czynił to, co prawe w oczach PANA. Postępował tak przez wszystkie te lata swojego panowania, w których korzystał z pouczeń kapłana Jehojady.