« DzA 7:11 Dzieje Apostolskie 7:12 DzA 7:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A usłyszawszy Jakob być zboża w Eiptcie, wysłał ojce nasze pierwej.
2.WUJEK.1923A usłyszawszy Jakób, iż było zboże w Egipcie, posłał ojce nasze pierwszy raz.
3.RAKOW.NTA usłyszawszy Jakób iż były pszenice w Egiptcie, posłał Ojce nasze naprzód.
4.GDAŃSKA.1881A gdy usłyszał Jakób, iż zboża były w Egipcie, posłał ojców naszych pierwszy raz.
5.GDAŃSKA.2017A gdy Jakub usłyszał, że w Egipcie jest zboże, wysłał naszych ojców pierwszy raz.
6.JACZEWSKIa dowiedzieli się, że w Egipcie jest zboże do sprzedania, posłał Jakób tam ojców naszych;
7.SZCZEPAŃSKISłysząc jednak, że w Egipcie jest zboże, wysłał tam Jakób ojców naszych po raz pierwszy;
8.DĄBR.WUL.1973Gdy tedy Jakub posłyszał, że w Egipcie jest zboże, wysłał naprzód ojców naszych,
9.DĄBR.GR.1961Gdy tedy Jakub posłyszał, że w Egipcie jest zboże, wysłał pierwszy raz ojców naszych,
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy Jakub dowiedział się, że w Egipcie jest zboże, wysłał ojców naszych pierwszy raz,
11.BRYTYJKAA gdy usłyszał Jakub, że w Egipcie jest zboże, posłał tam po raz pierwszy ojców naszych;
12.POZNAŃSKAJakub dowiedział się, że w Egipcie jest żywność, wysłał więc najpierw naszych ojców.
13.WARSZ.PRASKAWtedy Jakub dowiedziawszy się, że w Egipcie jest zboże, wysłał tam po raz pierwszy naszych ojców.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jakób usłyszał, że jest zboże i wysłał najpierw do Egiptu naszych przodków.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Jakub usłyszał, że w Egipcie jest zboże, posłał tam naszych ojców po raz pierwszy.
16.TOR.NOWE.PRZ.I gdy usłyszał Jakub, że w Egipcie było zboże, posłał tam naszych ojców po raz pierwszy.