« DzA 7:12 Dzieje Apostolskie 7:13 DzA 7:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A powtóre poznan Jozef (od) braciej swej, i objawion był Faraonowi ród Jozefów.
2.WUJEK.1923A za wtórym razem poznany jest Józeph od braciéj swojéj, i oznajmiony jest Pharaonowi naród jego.
3.RAKOW.NTA za wtórym razem oznajmił się Józef braciej swej, i jawnym się sstał Faraonowi naród Józefów.
4.GDAŃSKA.1881A za wtórym razem poznany jest Józef od braci swych i objawiony jest Faraonowi naród Józefowy.
5.GDAŃSKA.2017A za drugim razem Józef dał się poznać swoim braciom i faraon dowiedział się o rodzie Józefa.
6.JACZEWSKIuczynił to i powtórnie, i w tenczasto bracia poznali Józefa i Faraonowi nawet odkryto pochodzenie jego.
7.SZCZEPAŃSKIa za wtórym razem poznali Józefa bracia jego; a i faraon dowiedział się o jego rodzie.
8.DĄBR.WUL.1973a za drugim razem Józef dał się poznać braciom swoim i faraon dowiedział się o jego rodzie.
9.DĄBR.GR.1961a za drugim razem Józef dał się poznać braciom swoim: i faraon dowiedział się o rodzie Józefa.
10.TYSIĄCL.WYD5a za drugim razem Józef dał się poznać swoim braciom, faraon zaś dowiedział się o jego rodzie.
11.BRYTYJKAZa drugim razem Józef dał się poznać braciom swoim, a faraon poznał ród Józefa.
12.POZNAŃSKAZa drugim razem Józef dał już się poznać braciom i w ten sposób faraon dowiedział się o jego pochodzeniu.
13.WARSZ.PRASKAZa drugim zaś razem Józef już dał się poznać swoim braciom, a faraon dowiedział się wszystkiego o jego rodzie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A przy drugim pobycie Józef dał się rozpoznać jego braciom, więc ród Józefa stał się widoczny faraonowi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZa drugim zaś razem Józef dał się poznać swoim braciom i faraon dowiedział się o jego pochodzeniu.
16.TOR.NOWE.PRZ.A za drugim razem Józef dał się poznać swoim braciom, i ujawniono faraonowi ród Józefa.