« DzA 7:42 Dzieje Apostolskie 7:43 DzA 7:44 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przyjęliście namiot Molochów, i gwiazdę Boga waszego Remfana, obrazy któreście poczynili kłaniać się im; że zaprowadzę was dalej Babilonu.
2.WUJEK.1923I przyjęliście namiot Molochów i gwiazdę boga waszego Remfam, figury, któreście czynili, abyście im pokłon czynili. I przeniosę was za Babilon.
3.RAKOW.NTI przyjęliście namiot Molochów, i gwiazdę Boga waszego Remfana, obrazy którycheście narobili, abyście się pokłonili im; i zaprowadzę was za Babilon.
4.GDAŃSKA.1881Owszem nosiliście namiot Molocha i gwiazdę boga waszego Remfana, te obrazy, któreście sobie uczynili, abyście się im kłaniali; przetoż was zaprowadzę za Babilon.
5.GDAŃSKA.2017Raczej obnosiliście namiot Molocha i gwiazdę waszego boga Remfana, wizerunki, które sobie zrobiliście, żeby oddawać im cześć. Dlatego zaprowadzę was poza Babilon.
6.JACZEWSKII wznieśliście przybytek Molochowi i gwiazdzie boga waszego Remfam, i figury któreście uczynili, by im cześć oddawać. Otóż za Babilon ja was przeniosę.
7.SZCZEPAŃSKIWszakżeście obnosili namiot Molochowy, i gwiazdę bożka waszego Remfana, i obrazy wyryte, by im bić pokłony. Ja dlatego przeniosę was do Babilonu!«
8.DĄBR.WUL.1973I obnosiliście namiot Molocha i gwiazdę bożka waszego, Remfama, posągi, któreście sobie uczynili, aby im bić pokłony. Dlatego przeniosę was poza Babilon.
9.DĄBR.GR.1961I czyż nie obnosiliście namiotu Molocha i gwiazdy bożka Refana, posągi, któreście sobie uczynili, aby im bić pokłony? Dlatego przeniosę was poza Babilon.
10.TYSIĄCL.WYD5Obnosiliście raczej namiot Molocha i gwiazdę bożka Refana, wyobrażenia, które zrobiliście, aby im cześć oddawać. Przesiedlę was za to poza Babilon.
11.BRYTYJKATak, nosiliście namiot Molocha i gwiazdę bożka Romfana, bałwany, które uczyniliście, aby im bić pokłony; Przeto przesiedlę was poza Babilon.
12.POZNAŃSKADlaczego teraz obnosisz namiot Molocha? I gwiazdy boga twojego Remfana?« Na ich część »uczyniłeś obrazy, dlatego wyrzucę cię poza Babilon«.
13.WARSZ.PRASKANie, obnosiliście raczej namiot Molocha i gwiazdę przedstawiającą bożka Remfana, wyobrażenia, które uczyniliście, aby im właśnie cześć oddawać. Odrzucę was za to dalej niż Babilon.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nawet zabraliście przybytek Molocha oraz gwiazdę waszego boga Remfana wizerunki, które uczyniliście, by się im kłaniać; więc przesiedlę was na tamtą stronę Babilonu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNosiliście raczej namiot Molocha oraz gwiazdę bożka Refana - wyobrażenia, które uczyniliście, aby się im kłaniać. Dlatego przesiedlę was poza Babilon.
16.TOR.NOWE.PRZ.I nosiliście namiot Molocha i gwiazdę waszego boga Remfana, figury, które sobie uczyniliście, aby im oddawać pokłon; więc przesiedlę was poza Babilon.