« DzA 7:45 Dzieje Apostolskie 7:46 DzA 7:47 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który nalazł łaskę przed Bogiem i wyprosili że nalazł mieszkanie Bogu Jakobowemu.
2.WUJEK.1923Który nalazł łaskę przed Bogiem i prosił, aby znalazł przybytek Bogu Jakóbowemu.
3.RAKOW.NTKtóry nalazł łaskę przed Bogiem i prosił aby nalazł przybytek Bogu Jakóbowemu.
4.GDAŃSKA.1881Który znalazł łaskę przed obliczem Bożem i prosił, aby znalazł namiot Bogu Jakóbowemu.
5.GDAŃSKA.2017Który znalazł łaskę przed Bogiem i prosił, aby mógł znaleźć przybytek dla Boga Jakuba.
6.JACZEWSKIDawid znalazł łaskę przed Bogiem i modlił sie o to, by mu wolno było zbudować przybytek Bogu Jakóbowemu.
7.SZCZEPAŃSKIon zaś znalazł łaskę u Boga i wyprosił sobie, aby mógł znaleźć miejsce dla przybytku Boga Jakóbowego.
8.DĄBR.WUL.1973Ten znalazł łaskę u Boga i prosił, aby znalazł (miejsce) dla przybytku Boga Jakubowego.
9.DĄBR.GR.1961Ten znalazł łaskę w oczach Bożych i prosił, aby mógł znaleźć miejsce dla przybytku Boga Jakubowego.
10.TYSIĄCL.WYD5On znalazł łaskę u Pana i prosił, aby mógł wznieść przybytek dla Boga Jakuba.
11.BRYTYJKAKtóry znalazł łaskę u Boga i prosił, aby mu było dane przygotować mieszkanie dla Boga Jakubowego.
12.POZNAŃSKABędąc w łasce u Boga, prosił o miejsce na dom dla Boga Jakuba.
13.WARSZ.PRASKAktóry cieszył się szczególnymi względami u Pana. On to prosił Boga, by dana mu była łaska zbudowania [nowego] przybytku dla Boga Jakuba.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ten znalazł łaskę przed obliczem Boga oraz wyprosił sobie, by znaleźć mieszkanie dla Boga Jakóba.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITktóry znalazł łaskę w oczach Boga i prosił Go o wskazanie mu miejsca, gdzie mógłby postawić przybytek Boży dla domu Jakuba.
16.TOR.NOWE.PRZ.Który znalazł łaskę przed obliczem Boga i prosił, aby znalazł miejsce na przybytek Bogu Jakuba.