« Psal 32:11 Księga Psalmów 33:1 Psal 33:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(32:1) Wiesielcie sie, prawi, w Gospodnie! Prawym słusza pofała.
2.PS.PUŁAWSKI(32:1) Wiesielcie sie, prawi, w Gospodnie! Prawym słusza pochwała.
3.WUJEK.1923Psalm Dawidowi. Weselcie się sprawiedliwi w Panu: prawym przystoi chwała.
4.GDAŃSKA.1881Weselcie się w Panu sprawiedliwi; bo szczerym przystoi chwalić Pana.
5.GDAŃSKA.2017Weselcie się w PANU, sprawiedliwi, bo prawym przystoi chwała.
6.GÖTZE.1937RADOŚNIE wykrzykujcie Panu, sprawiedliwi! Szczerym przystoi pieśń chwały.
7.CYLKOWWeselcie się sprawiedliwi w Bogu; prawym przystoi chwała.
8.KRUSZYŃSKIWeselcie się sprawiedliwi w Panu; dla prawych przyjemna modlitwa.
9.ASZKENAZY Śpiewajcie sprawiedliwi, weselcie się w Jehowie, chwała przystoi sprawiedliwym.
10.SZERUDARadujcie się w Panu sprawiedliwi! Prawym przystoi chwała.
11.TYSIĄCL.WYD1(32:1) Sprawiedliwi, weselcie się w Panu: prawym przystoi wychwalanie.
12.TYSIĄCL.WYD5Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana, prawym przystoi pieśń chwały.
13.BRYTYJKARadujcie się w Panu, sprawiedliwi! Prawym przystoi chwała.
14.POZNAŃSKAŚpiewajcie, sprawiedliwi, radośnie na cześć Jahwe! Prawym przystoi pieśń chwały.
15.WARSZ.PRASKARadujcie się w Panu, wszyscy sprawiedliwi, niech chwała płynie z serca czystego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Weselcie się w WIEKUISTYM sprawiedliwi; prawym przystoi chwała.
17.EIB.BIBLIA.2016Radujcie się w PANU, sprawiedliwi! Prawym przystoi pieśń chwały.