« Psal 33:10 Księga Psalmów 33:11 Psal 33:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(32:11) ale rada boża na wieki będzie, myślenia sierca jego w pokolenie i w pokolenie.
2.PS.PUŁAWSKI(32:11) ale rada boża na wieki stoji i myśli sierca jego od pokolenia w pokolenie.
3.WUJEK.1923A rada Pańska trwa na wieki: myśli serca jego od narodu do narodu.
4.GDAŃSKA.1881Ale rada Pańska trwa na wieki, a myśli serca jego od narodu do narodu.
5.GDAŃSKA.2017Zamiar PANA trwa na wieki, myśli jego serca z pokolenia na pokolenie.
6.GÖTZE.1937Ale postanowienie Pańskie trwa na wieki, u zamysły serca Jego od pokolenia do pokolenia.
7.CYLKOWPostanowienie Boga na wieki się ostoi, zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie.
8.KRUSZYŃSKIRada Pańska trwa na wieki, myśli serca Jego na wieki wieczne.
9.ASZKENAZY Postanowienie Jehowy utrzyma się na wieki a zamysły serca Jego po wszystkie pokolenia.
10.SZERUDAPlan Pana trwa na wieki, zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie.
11.TYSIĄCL.WYD1(32:11) Na wieki trwa zamiar Pana: zamysły Jego serca — poprzez pokolenia.
12.TYSIĄCL.WYD5Zamiar Pana trwa na wieki; zamysły Jego serca - z pokolenia na pokolenie.
13.BRYTYJKAPlan Pana trwa na wieki, Zamysły serca jego z pokolenia w pokolenie.
14.POZNAŃSKAale postanowienia Jahwe trwają na wieki, a zamierzenia Jego serca sięgają najdalszych pokoleń.
15.WARSZ.PRASKATo zaś, co Pan postanowił, trwa na wieczne czasy, z pokolenia na pokolenie - pragnienia Jego serca.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Postanowienie BOGA trwa na wieki, a zamysły Jego serca z pokolenia w pokolenie.
17.EIB.BIBLIA.2016Tylko plan PANA trwać będzie wiecznie, Zamiary Jego serca przetrwają pokolenia.