« Psal 33:1 Księga Psalmów 33:2 Psal 33:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(32:2) Spowiadajcie sie Gospodnu w gęśloch, w żałtarzu dziesiąci strun śpiewajcie jemu.
2.PS.PUŁAWSKI(32:2) Chwalcie Gospodna w gęślech i w żołtarzu o dziesiąci strun śpiewajcie jemu.
3.WUJEK.1923Wyznawajcie Panu na cytrze, grajcie mu na instrumencie o dziesiąci stronach.
4.GDAŃSKA.1881Wysławiajcie Pana na harfie, na lutni, na instrumencie o dziesięciu stronach, śpiewajcie mu.
5.GDAŃSKA.2017Wysławiajcie PANA na harfie, śpiewajcie mu przy cytrze i z instrumentem o dziesięciu strunach.
6.GÖTZE.1937Uwielbiajcie Pana z lutnią, śpiewajcie Mu przy harfie dziesięciostrunnej.
7.CYLKOWWysławiajcie Boga cytrą, lirą dziesięciostrunną śpiewajcie Mu.
8.KRUSZYŃSKIWysławiajcie Pana na harfie, na kobzie, na cytrze dziesięciostrunowej śpiewajcie Mu.
9.ASZKENAZY Spowiadajcie się Jehowie przy lutni, nućcie Mu przy dźwięku dziesięciostrunej harfy.
10.SZERUDADziękujcie Panu na cytrze, grajcie Mu na harfie dziesięciostrunowej!
11.TYSIĄCL.WYD1(32:2) Sławcie Pana na cytrze, śpiewajcie Mu psalm przy harfie o dziesięciu strunach.
12.TYSIĄCL.WYD5Sławcie Pana na cytrze, grajcie Mu na harfie dziesięciostrunnej.
13.BRYTYJKADziękujcie Panu na cytrze! Grajcie mu na dziesięciostrunnej harfie!
14.POZNAŃSKAChwalcie Jahwe grą na cytrze, wysławiajcie Go na dziesięciostrunowej lutni!
15.WARSZ.PRASKAPieśń dziękczynienia grajcie Panu na lirze, grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wysławiajcie BOGA na cytrze, przy dziesięciostrunnej lirze Mu śpiewajcie.
17.EIB.BIBLIA.2016Dziękujcie PANU przy wtórze cytry! Grajcie Mu na dziesięciu strunach harfy!