« Psal 33:5 Księga Psalmów 33:6 Psal 33:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(32:6) Słowem bożym niebiosa są śćwierdzona a duchem ust jego wszytka moc jich,
2.PS.PUŁAWSKI(32:6) Słowem bożym niebiosa są stwirdzona a duchem jego ust wszystka moc jich,
3.WUJEK.1923Słowem Pańskiem niebiosa utwierdzone są: a Duchem ust jego wszystka moc ich:
4.GDAŃSKA.1881Słowem Pańskiem są niebiosa uczynione, a Duchem ust jego wszystko wojsko ich.
5.GDAŃSKA.2017Słowem PANA zostały uczynione niebiosa i tchnieniem jego ust wszystkie ich zastępy.
6.GÖTZE.1937Niebiosa są uczynione słowem Pańskiem, a całe zastępy ich tchnieniem ust Jego.
7.CYLKOWSłowem Bożém niebiosa stanęły, tchnieniem ust Jego wszystkie ich zastępy.
8.KRUSZYŃSKINa słowie Pańskiem niebiosa się wspierają, a na tchnienie ust Jego wszystkie ich zastępy.
9.ASZKENAZY Słowem Jehowy powstał strop niebieski a tchnieniem ust Jego wszystkie tegóż zastępy.
10.SZERUDASłowem Pana niebiosa zostały stworzone, a wszystkie ich zastępy tchnieniem ust Jego.
11.TYSIĄCL.WYD1(32:6) Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego.
12.TYSIĄCL.WYD5Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego.
13.BRYTYJKASłowem Pana uczynione zostały niebiosa, A tchnieniem ust jego całe wojsko ich.
14.POZNAŃSKAPrzez słowo Jahwe zostały stworzone niebiosa, przez tchnienie ust Jego - wszystkie ich zastępy.
15.WARSZ.PRASKAPan wyrzekł słowo i powstały niebiosa i wszystko, co na nich, gdy wydał swe tchnienie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słowem BOGA zostały uczynione niebiosa, tchnieniem Jego ust wszystkie ich zastępy.
17.EIB.BIBLIA.2016Słowo PANA sprawiło, że powstały niebiosa, Tchnienie Jego ust stworzyło zastępy planet i gwiazd.