« 1Moj 7:12 1 Księga Mojżeszowa 7:13 1Moj 7:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPNa świecie tego dnia wnidzie Noe, Sem, Cham i Jozefat, [i] jego synowie, i żona jego a żony synow[ie] jego ❬z nimi❭ w korab,
2.WUJEK.1923Onegoż dnia wszedł Noe, i Sem i Cham i Japhet, synowie jego, żona jego, i trzy żony synów jego z nimi do korabia:
3.GDAŃSKA.1881Onegoż dnia wszedł Noe i Sem i Cham i Jafet, synowie Noego, i żona Noego, i trzy żony synów jego z nim do korabia.
4.GDAŃSKA.2017W tym właśnie dniu weszli do arki Noe oraz jego synowie – Sem, Cham i Jafet, a z nimi żona Noego i trzy żony jego synów.
5.CYLKOWOnego właśnie dnia wszedł Noach i Szem i Cham i Jafet, synowie Noacha, i żona Noacha, i trzy żony synów jego, z nimi, do korabia, -
6.KRUSZYŃSKIW tym samym dniu wszedł Noe do arki, oraz Sem, Cham i Jafet, i żona Noego, oraz trzy żony synów jego z nim,
7.MIESESTego właśnie dnia wszedł Noe do arki, i Szem, Cham i Jefet, synowie Noego, oraz żona Noego i trzy żony synów jego z nimi;
8.TYSIĄCL.WYD5I właśnie owego dnia Noe oraz jego synowie, Sem, Cham i Jafet, żona Noego i trzy żony jego synów weszli do arki,
9.BRYTYJKAW tym właśnie dniu weszli do arki Noe oraz Sem, Cham i Jafet, synowie Noego, żona Noego i trzy żony synów jego z nimi,
10.POZNAŃSKAW tym właśnie dniu wszedł do arki Noe i jego synowie: Sem, Cham i Jafet, a także żona Noego i trzy żony jego synów.
11.WARSZ.PRASKATego dnia właśnie weszli do arki Noe oraz jego synowie, Sem, Cham, i Jafet, żona Noego i trzy żony jego synów.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Właśnie owego dnia wszedł do arki Noach oraz Szem, Cham i Jafet synowie Noacha, także żona Noacha, oraz z nimi trzy żony jego synów.
13.EIB.BIBLIA.2016W tym czasie Noe i jego synowie, Sem, Cham i Jafet, żona Noego i trzy żony jego synów byli już w arce.