« 1Moj 7:1 1 Księga Mojżeszowa 7:2 1Moj 7:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA wszystek dobytek czysty weźmiesz z sobą siedmioro a siedmioro, samcow a samic, a s nieczystego stworzenia dwe a dwie, samca a samicę,
2.WUJEK.1923Ze wszystkich zwierząt czystych weźmiesz siedmioro i siedmioro, samca i samicę: a z zwierząt nieczystych po dwojgu i dwojgu, samca i samicę.
3.GDAŃSKA.1881Z każdego bydlęcia czystego weźmiesz z sobą siedmioro a siedmioro, samca i samicę jego; ale z zwierząt nieczystych po dwojgu, samca i samicę jego.
4.GDAŃSKA.2017Z każdego zwierzęcia czystego weź sobie po siedem par, samca i samicę jego; ale ze zwierząt nieczystych – po jednej parze, samca i samicę jego.
5.CYLKOWZe wszelkiego bydła czystego zabierzesz ze sobą po siedmioro, - samca i samicę jego, ze zwierząt zaś nieczystych po parze, - samca i samicę jego.
6.KRUSZYŃSKIZe wszystkich zwierząt czystych weźmiesz sobie po siedem par: samca i samicę jego, a ze zwierząt, które nie są czyste, po parze: samca i samicę jego.
7.MIESESZ każdego bydlęcia czystego zabierzesz, ze sobą po siedmioro: samca i samicę, zaś ze zwierząt nieczystych po parze: samca i samicę.
8.TYSIĄCL.WYD5Z wszelkich zwierząt czystych weź z sobą siedem samców i siedem samic, ze zwierząt zaś nieczystych po jednej parze: samca i samicę;
9.BRYTYJKAZe wszystkich zwierząt czystych weź z sobą po siedem, samca i samicę, a ze zwierząt nieczystych po parze, samca i samicę.
10.POZNAŃSKAZe wszystkich zwierząt czystych wybierz sobie po siedem samców i samic, ze zwierząt nieczystych natomiast [tylko] po dwie sztuki: samca i samicę.
11.WARSZ.PRASKAZe zwierząt czystych weź ze sobą po siedem samców i siedem samic [z każdego gatunku], zaś ze zwierząt nieczystych [z każdego gatunku] tylko po jednym samcu i jednej samicy.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zabierzesz ze sobą po siedmioro z wszelkiego czystego bydła samca i jego samicę; zaś ze zwierząt nieczystych po parze samca i jego samicę.
13.EIB.BIBLIA.2016Spośród wszystkich zwierząt czystych weź ze sobą po siedem, samca i samicę, a ze zwierząt nieczystych weź tylko po parze.