« 1Moj 7:19 1 Księga Mojżeszowa 7:20 1Moj 7:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI była jest woda pięćnaście łokiet nade wszemi gorami, jeż to była przykryła.
2.WUJEK.1923Piętnaście łokci wyższa była woda nad górami, które była okryła.
3.GDAŃSKA.1881Piętnaście łokci wzwyż wezbrały wody, gdy były okryte góry.
4.GDAŃSKA.2017Wody wezbrały na piętnaście łokci wzwyż i góry zostały zakryte.
5.CYLKOWPiętnaście łokci wzwyż wzmogły się wody, i zakryte zostały góry.
6.KRUSZYŃSKIWzniosły się wody wyżej o piętnaście łokci ponad góry, które okryły.
7.MIESESPiętnaście łokci wzwyż wzmogły się wody po tem, iż góry zostały zakryte.
8.TYSIĄCL.WYD5Wody się więc podniosły na piętnaście łokci ponad góry i zakryły je.
9.BRYTYJKANa piętnaście łokci wezbrały wody ponad góry, tak że zupełnie zostały zakryte.
10.POZNAŃSKAWody spiętrzyły się bowiem [jeszcze] o piętnaście łokci powyżej, tak że zostały zakryte góry.
11.WARSZ.PRASKAPoziom wód wynosił piętnaście łokci ponad wierzchołkami gór, tak że zakrywały one wszystko.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wody wezbrały ponad szczyty na piętnaście łokci, zatem góry zostały zakryte.
13.EIB.BIBLIA.2016Jej poziom przewyższał je nawet o piętnaście łokci, stąd również góry skryły się w jej toni.