« 1Moj 7:7 1 Księga Mojżeszowa 7:8 1Moj 7:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPotem wszego stworzenia czystego i nieczystego i ptastwa niebieskiego, i wszego, csoż się na ziemi obraca,
2.WUJEK.1923Z zwierząt téż czystych i nieczystych i z ptastwa i ze wszego, co się płaza po ziemi.
3.GDAŃSKA.1881Z zwierząt też czystych, i z zwierząt, które nie były czyste, i z ptastwa, i ze wszystkiego, co się płaza po ziemi;
4.GDAŃSKA.2017Ze zwierząt czystych i nieczystych i z ptactwa, i ze wszystkiego, co pełza po ziemi;
5.CYLKOWZ bydła czystego i ze zwierząt nieczystych, i z ptactwa i z wszystkiego co się porusza na ziemi -
6.KRUSZYŃSKIZe zwierząt czystych, i ze zwierząt, które nie są czyste, i z ptactwa i wszystko, co pełza na ziemi,
7.MIESESZ bydła czystego, ze zwierząt nieczystych, z ptactwa, oraz z wszystkiego, co pełza po ziemi,
8.TYSIĄCL.WYD5Ze zwierząt czystych i nieczystych, z ptactwa i ze wszystkiego, co pełza po ziemi,
9.BRYTYJKAZe zwierząt czystych i ze zwierząt nieczystych, i z ptactwa, i z wszystkiego, co pełza po ziemi,
10.POZNAŃSKASpośród zwierząt czystych i nieczystych, jak i spośród ptactwa i wszelkich płazów
11.WARSZ.PRASKAZgodnie z poleceniem Boga weszło też do arki po jednej parze, to znaczy samiec i samica,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także z czystego bydła, z nieczystych zwierząt, z ptactwa i ze wszystkiego, co się rusza po ziemi,
13.EIB.BIBLIA.2016Spośród zwierząt czystych i nieczystych, z ptactwa i z tego, co pełza po ziemi,