« Jer 16:18 Księga Jeremiasza 16:19 Jer 16:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Panie, mocy moja i siło moja i ucieczko moja w dzień utrapienia! do ciebie przyjdą narodowie od kończyn ziemie i rzekną: Zaprawdę fałsz odziedziczyli byli ojcowie nasi, marność, która im nie pomogła.
2.GDAŃSKA.1881Panie, mocy moja i siło moja, i ucieczko moja w dzień utrapienia! do ciebie przyjdą narody od kończyn ziemi, i rzekną: Zaiste się fałszu trzymali ojcowie nasi, i marności, w których żadnego pożytku nie było.
3.GDAŃSKA.2017PANIE, moja mocy i siło, moja ucieczko w dniu utrapienia! Do ciebie przyjdą poganie od krańców ziemi i powiedzą: Zaprawdę, nasi ojcowie odziedziczyli kłamstwa i marności, w których nie było żadnego pożytku.
4.CYLKOWWiekuisty, siło moja i obrono, i ucieczko w dniu niedoli! Do ciebie przyjdą kiedyś narody z krańców ziemi, i powiedzą: kłamstwo tylko odziedziczyli ojcowie nasi, marności, w których pożytku niema.
5.KRUSZYŃSKIBóg moją siłą, moją obroną, i moją obroną w dniu niedoli. Przyjdą do ciebie narody od krańców ziemi i powiedzą: Ojcowie nasi odziedziczyli tylko kłamstwo - marność, która na nic się nie przyda.
6.TYSIĄCL.WYD1Jahwe, moja mocy i twierdzo, ucieczko moja w dzień trwogi! Do Ciebie przychodzą narody od krańców ziemi i mówią: Tylko kłamstwo posiedli nasi ojcowie, marności, co pomóc nie mogą.
7.TYSIĄCL.WYD5Pan moją siłą, moją twierdzą, moją ucieczką w dniu ucisku. Do Ciebie przyjdą narody z krańców ziemi i powiedzą: Przodkowie nasi odziedziczyli tylko kłamstwo - nicość pozbawioną jakiejkolwiek mocy.
8.BRYTYJKAPanie, mocy moja, twierdzo moja i ucieczko moją w dniu niedoli! Do ciebie przyjdą narody od krańców ziemi i powiedzą: Tylko złudę posiedli nasi ojcowie, nicości, z których nie ma pożytku.
9.POZNAŃSKAJahwe, Mocy Ty moja i Twierdzo! Moja Ucieczko w dzień udręki! Do Ciebie przyjdą narody z krańców ziemi i stwierdzą: - Fałsz tylko przejęli w dziedzictwie nasi ojcowie, nicość, co się im na nic nie zdała.
10.WARSZ.PRASKAPanie, siło i warownio moja, Tyś ucieczką moją za dni ucisku! do Ciebie przyjdą narody, przyjdą z krańców ziemi i rzekną: Nasi ojcowie kłamstwo tylko dostali w spadku, próżność i całkowitą niemoc.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY, ma siło, obrono oraz ucieczko w dniu niedoli! Do Ciebie przyjdą narody z krańców ziemi i powiedzą: Nasi ojcowie odziedziczyli tylko kłamstwo; marności, z których nie ma pożytku.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPANIE, moja mocy i twierdzo, moja ucieczko w dniu niedoli! Do Ciebie przyjdą narody, z krańców ziemi przybędą z wyznaniem: Nasi ojcowie ufali złudzeniom, nicościom, bez żadnej wartości.