« Jer 16:1 Księga Jeremiasza 16:2 Jer 16:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie pojmiesz żony, i nie będziesz miał synów i córek na tem miejscu.
2.GDAŃSKA.1881Nie pojmuj sobie żony, ani miej synów ani córek na tem miejscu.
3.GDAŃSKA.2017Nie pojmiesz sobie żony ani nie będziesz miał synów i córek na tym miejscu.
4.CYLKOWNie pojmiesz sobie żony, a nie będziesz miał synów i córek na miejscu tém.
5.KRUSZYŃSKINie weźmiesz sobie żony, i nie będziesz miał synów, ani córek na tem miejscu.
6.TYSIĄCL.WYD1«Nie pojmiesz sobie żony i nie będziesz miał synów ani córek na tym miejscu.
7.TYSIĄCL.WYD5Nie weźmiesz sobie żony i nie będziesz miał na tym miejscu ani synów, ani córek.
8.BRYTYJKANie pojmiesz sobie żony, nie będziesz miał ani synów, ani córek na tym miejscu!
9.POZNAŃSKANie będziesz pojmował żony ani miał synów ni córek na tym miejscu.
10.WARSZ.PRASKANie bierz sobie żadnej niewiasty za żonę i nie miej w tym miejscu ni syna, ni córki.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie pojmiesz sobie żony, na tym miejscu nie będziesz miał synów i córek.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNie żeń się i nie miej tutaj synów ani córek!