« Kol 3:14 List do Kolosan 3:15 Kol 3:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I pokój Boży niech roskazuje w sercach waszych, do któregoście i wezwani wjednem ciele, a wdzięczni bądźcie.
2.WUJEK.1923A pokój Chrystusów niech przewyższa w sercach waszych, ku któremu téż wezwani jesteście w jednem ciele, a wdzięczni bądźcie.
3.RAKOW.NTA on pokój Boży niech włada w sercach waszych, do którego też wezwani jesteście w jednym ciele; a wdzięczni bądźcie.
4.GDAŃSKA.1881A pokój Boży niech rząd prowadzi w sercach waszych, do któregoście też powołani w jedno ciało; a bądźcie wdzięcznymi.
5.GDAŃSKA.2017A pokój Boży niech rządzi w waszych sercach, do którego też jesteście powołani w jednym ciele. Bądźcie też wdzięczni.
6.JACZEWSKIA pokój Chrystusowy, do którego powołani jesteście, jako członki jednego ciała, niechaj zamieszka w sercach waszych. Za łaski odebrane dziękujcie Bogu.
7.SYMONA pokój Chrystusów niechaj panuje w sercach waszych, do którego też wezwani jesteście w jednem ciele: a wdzięczni bądźcie.
8.DĄBR.WUL.1973A pokój Chrystusowy, do którego też wezwani jesteście w jednym ciele, niech z radością zamieszka w sercach waszych i bądźcie wdzięczni.
9.TYSIĄCL.WYD5A w sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni.
10.BRYTYJKAA w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele; a bądźcie wdzięczni.
11.POZNAŃSKANiech w sercach waszych panuje pokój Chrystusowy, do którego zostaliście powołani, by tworzyć jedno Ciało. I składajcie dziękczynienie.
12.WARSZ.PRASKAA pokój, który pochodzi od Chrystusa, niech kieruje sercami waszymi, bo właśnie do owego pokoju w jednym ciele zostaliście wezwani. Bądźcie też pełni wdzięczności.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś w waszych sercach niech rządzi pokój Boga, do którego też zostaliście powołani w jednym ciele; zatem stawajcie się wdzięczni.
14.EIB.BIBLIA.2016Ponadto w waszych sercach niech panuje pokój Chrystusowy. Jako ludzie tworzący jedno Ciało zostaliście przecież do życia w nim powołani. Nie zapominajcie też o wdzięczności!
15.TOR.NOWE.PRZ.A niech w waszych sercach rządzi pokój Boży, do którego zostaliście powołani w jednym ciele; i bądźcie wdzięczni.