« Kol 3:18 List do Kolosan 3:19 Kol 3:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mężowie miłujcie żony, a nie bądźcie gorzkiemi do nich.
2.WUJEK.1923Mężowie! miłujcie żony wasze, a nie bądźcie gorzkimi przeciwko nim.
3.RAKOW.NTMężowie miłujcie żony, a nie bądźcie gorzkimi przeciwko nim.
4.GDAŃSKA.1881Mężowie! Miłujcie żony wasze, a nie bądźcie surowymi przeciwko nim.
5.GDAŃSKA.2017Mężowie, miłujcie wasze żony i nie bądźcie surowi wobec nich.
6.JACZEWSKIMężowie, miłujcie swe żony i nie bądźcie dla nich przykrymi.
7.SYMONMężowie, miłujcie żony wasze, a nie bądźcie przykrymi dla nich.
8.DĄBR.WUL.1973Mężowie, miłujcie żony wasze i nie bądźcie przykrymi dla nich.
9.TYSIĄCL.WYD5Mężowie, miłujcie żony i nie okazujcie im rozjątrzenia.
10.BRYTYJKAMężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi.
11.POZNAŃSKAMężowie, miłujcie (wasze) żony i nie bądźcie dla nich przykrymi.
12.WARSZ.PRASKAMężowie, kochajcie wasze żony i [nigdy] nie sprawiajcie im przykrości.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie względem nich surowi.
14.EIB.BIBLIA.2016Mężowie, kochajcie żony i nie odnoście się do nich z goryczą.
15.TOR.NOWE.PRZ.Mężowie, miłujcie swoje żony i nie odnoście się wobec nich z goryczą.