« Kol 3:4 List do Kolosan 3:5 Kol 3:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Umorzcie przeto członki wasze które na ziemi, porubstwo, nieczystotę, jurność, pożądanie złe, i łakomstwo, które jest bałwochwalstwo.
2.WUJEK.1923Umartwiajcie tedy członki wasze, które są na ziemi, porubstwo, nieczystotę, wszeteczeństwo, złą pożądliwość i łakomstwo, które jest bałwochwalstwem,
3.RAKOW.NTUmartwiajcież tedy członki wasze które są na ziemi, wszeteczeństwo, nieczystotę, pustotę, pożądliwość złą, i łakomstwo, które jest bałwochwalstwem.
4.GDAŃSKA.1881Umartwiajcież tedy członki wasze, które są na ziemi; wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i łakomstwo, które jest bałwochwalstwem,
5.GDAŃSKA.2017Umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi: nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze i chciwość, która jest bałwochwalstwem;
6.JACZEWSKIUmartwiajcie tedy swoje członki ziemskie; strzeżcie się porubstwa, nieczystości, wszeteczeństwa, złej pożądliwości i łakomstwa: - grzechy te są równoznaczne z bałwochwalstwem.
7.SYMONUmarzajcie tedy członki wasze, które są ziemskie, porubstwo, nieczystość, lubieżność, złą pożądliwość, i chciwość, która jest bałwochwalstwem:
8.DĄBR.WUL.1973Umartwiajcie tedy członki wasze, które są ziemskie: rozpustę, nieczystość, lubieżność, złą pożądliwość i chciwość będącą bałwochwalstwem.
9.TYSIĄCL.WYD5Zadajcie więc śmierć temu, co przyziemne w członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem.
10.BRYTYJKAUmartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem,
11.POZNAŃSKAUśmiercajcie zatem w ciele waszym to, co jest przyziemne: rozpustę, nieczystość, lubieżność, złą pożądliwość i żądze nadmiernego posiadania, która jest bałwochwalstwem.
12.WARSZ.PRASKAZabiegajcie więc o to, by obumarło w was to wszystko, co was pociąga ku ziemi, jak: rozpusta, lubieżność, złe żądze i chciwość ta ostatnia jest zresztą pewną formą bałwochwalstwa.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem uczyńcie martwymi wasze członki na ziemi; cudzołóstwo, nieczystość, namiętność, zgubne pragnienie i chciwość, która jest bałwochwalstwem,
14.EIB.BIBLIA.2016Zadajcie zatem śmierć temu, co w członkach ziemskie. Mam na myśli rozwiązłość, nieczystość, zmysłowość, złe pragnienia i zachłanność równoznaczną z bałwochwalstwem.
15.TOR.NOWE.PRZ.Przyprowadźcie więc do śmierci to, co w waszych członkach jest ziemskie: nierząd, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem,