« Efe 5:13 List do Efezjan 5:14 Efe 5:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla tego mówi: Ockni się śpiący i wstań zmartwych, a zaświeci tobie Christus.
2.WUJEK.1923Dlatego mówi: Wstań, który śpisz, i powstań zmartwych, a oświeci cię Chrystus.
3.RAKOW.NTDla tego mówi: Ocuć się który śpisz, i powstań od umarłych, a rozświecić się Christus.
4.GDAŃSKA.1881Dlatego mówi Pismo: Ocuć się, który śpisz i powstań od umarłych, a oświeci cię Chrystus.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego Pismo mówi: Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.
6.JACZEWSKIPrzeto i powiedziano: powstań ty, który spisz; powstań z umarłych, a oświeci cię Chrystus.
7.SYMONDlatego mówi Pismo: Ocuć się ty, który śpisz: i powstań z martwych, a oświeci się Chrystus.
8.MARIAWICIDlatego powiedziano: Wstań, który śpisz, i powstań z umarłych, a oświeci cię Chrystus.
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego powiedziane jest: Zbudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a oświeci cię Chrystus.
10.DĄBR.GR.1961Dlatego powiedziane jest: Zbudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a oświeci cię Chrystus.
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego się mówi: Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.
12.BRYTYJKAWszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano:Obudź się, który śpisz, I powstań z martwych, A zajaśnieje ci Chrystus.
13.POZNAŃSKAWszystko też, co zostaje ujawnione, staje się światłem. Dlatego (hymn) mówi: Zbudź się z uśpienia i powstań z martwych, a Chrystus cię oświeci.
14.WARSZ.PRASKAWszystko bowiem, co zostaje dokładnie ujawnione, staje się światłością. Dlatego też jest powiedziane: Przebudź się, ty, który śpisz, i powstań spomiędzy umarłych, a Chrystus olśni cię swoim światłem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego Pismo mówi: Ocuć się ty, który śpisz oraz powstań z umarłych, a zabłyśnie ci Chrystus.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITŚwiatło ujawnia ukryte sprawy. Dlatego czytamy: Obudź się, który śpisz! Powstań z martwych! A zajaśnieje ci Chrystus.
17.TOR.PRZ.2023Dlatego mówi: Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.