« 2Kor 8:10 2 List do Koryntian 8:11 2Kor 8:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Teraz lepak ono uczynkiem wykonajcie, aby jako pierwsza chuć chcieć (była) jakby i skończyć (trwała) z tego co macie.
2.WUJEK.1923A teraz i uczynkiem wykonajcie; aby jako jest ochotna chęć woli, tak była i wykonania z tego, co macie.
3.RAKOW.NTA teraz i ono coście czynić poczęli dokonywajcie; aby, jako była ochota w chceniu, tak też aby było i dokończenie z onego co macie.
4.GDAŃSKA.1881A teraz to, coście czynić poczęli, wykonajcie, aby jako była ochotna myśl ku chceniu, tak też aby było i dokończenie z tego, co macie.
5.GDAŃSKA.2017Teraz więc to, co zaczęliście robić, dokończcie, aby tak, jak była gotowość w chęciach, tak też aby było wykonanie z tego, co macie.
6.JACZEWSKIOtóż i teraz ją spełniajcie; niechaj dobre wasze zamiary czynem się staną.
7.SYMONteraz tedy i uczynkiem to wykonajcie, aby, jak ochocza była chęć, tak też było i wykonanie z tego, co macie.
8.MARIAWICITeraz tedy, coście czynić poczęli, to wykonajcie, aby jako była ochotna myśl wasza ku chceniu, tak też aby była i ku wykonaniu z tego, co macie.
9.DĄBR.WUL.1973Teraz więc i uczynkiem to stwierdźcie, aby jak ochocza była chęć, tak też było i wykonanie z tego, co macie.
10.DĄBR.GR.1961Teraz więc i uczynkiem to stwierdźcie, aby, jak ochoczą była chęć, tak też było i wykonanie z tego, co macie.
11.TYSIĄCL.WYD5Doprowadźcie teraz to dzieło do końca, aby czynne podzielenie się tym, co macie, potwierdzało waszą chętną gotowość.
12.BRYTYJKAJeśli teraz dokończycie także tej działalności, aby, jak ochotne było postanowienie, tak i wykonanie nastąpiło w miarę środków, jakie posiadacie.
13.POZNAŃSKATeraz więc doprowadźcie je do końca. Obyście to dzieło tak ochoczo doprowadzili do końca według waszych możliwości, jak ochoczo zgodziliście się je podjąć.
14.WARSZ.PRASKADoprowadźcie teraz to dzieło do końca, aby czynne podzielenie się tym, co macie, potwierdzało waszą chętną gotowość.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś teraz wypełnijcie to czynem, aby z posiadania była gotowość tak chcenia, jak i wypełnienia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTeraz więc dokończcie to, co rozpoczęliście, aby zgodnie z gotowością, którą wyraziliście w swoich pragnieniach, doszło do zakończenia stosownie do posiadanych przez was środków.
17.TOR.PRZ.A teraz i to, co czynicie dokończcie, aby tak jak gotowość wyraziła się w chęci, tak też z tego co macie nastąpiło dokończenie.