« 2Kor 8:12 2 List do Koryntian 8:13 2Kor 8:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nie (dla tego) aby inym ochłoda (była) a wam trapienie.
2.WUJEK.1923Bo nie iżeby inszym miało być ulżenie, a wam uciśnienie; ale wedle porównania.
3.RAKOW.NTBo nie chcę aby inszym było ulżenie, a wam ściśnienie; ale wedle porównania,
4.GDAŃSKA.1881Bo nie chcę, aby insi mieli ulżenie a wy uciśnienie, ale żeby za równo natenczas wasza obfitość ich niedostatkowi usłużyła;
5.GDAŃSKA.2017Nie chodzi bowiem o to, żeby innym ulżyć, a was obciążyć;
6.JACZEWSKIWy nie różnicie się od drugich. Co wam przynosi ulgę, toż i drugim ją przynosi; - a co drugich dręczy, - to i wam udręczenie sprawia.
7.SYMONBo nie dlatego dawać macie, iżby inni wygody, a wy biedy zażyli, ale żeby była równomierność.
8.MARIAWICINie to, żeby innym miała być folga, a wam ciężar, ale żeby z porównania niniejszego czasu wasza obfitość wypełniała ich niedostatek,
9.DĄBR.WUL.1973Bo nie na to dajecie, aby innym sprawić ulgę, a sobie ucisk, ale dla równości.
10.DĄBR.GR.1961Bo nie na to (dajecie), aby innym sprawić ulgę a sobie ucisk, ale dla równości.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość.
12.BRYTYJKANie chodzi bowiem o to, by inni mieli ulgę, a wy obciążenie, lecz chodzi o równość;
13.POZNAŃSKANie chodzi bowiem o to, aby innym sprawiać ulgę, a wam utrapienie, lecz aby nastąpiło wyrównanie.
14.WARSZ.PRASKANie o to bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż nie chcę, by inni mieli odpoczynek, zaś wy utrapienie; ale po równości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie chodzi przy tym o to, aby innym przynieść ulgę, a samemu narazić się na brak - chodzi o równowagę.
17.TOR.PRZ.Nie chodzi bowiem o to, aby inni mieli ulgę, a wy ucisk, lecz aby było po równo, aby w obecnym czasie wasz nadmiar usłużył ich niedostatkowi,