« 2Kor 8:13 2 List do Koryntian 8:14 2Kor 8:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale zarówno niniejszego czasu wasza obfitość (ratuje) ich niedostatek, aby też ich obfitość była na wasz niedostatek, aby było porównanie.
2.WUJEK.1923Na ten czas wasza obfitość niech dołoży ich niedostatku, aby téż ich obfitość była dołożeniem waszego niedostatku, aby było porównanie,
3.RAKOW.NTNa ten czas obfitość wasza niech będzie na ich niedostatek, iżby i ich obfitość była także na wasz niedostatek, aby było porównanie.
4.GDAŃSKA.1881Aby też ich obfitość waszemu niedostatkowi usłużyła, żeby się stało porównanie,
5.GDAŃSKA.2017Lecz o równość, aby teraz wasza obfitość usłużyła ich niedostatkowi, aby też ich obfitość waszemu niedostatkowi usłużyła, tak żeby była równość;
6.JACZEWSKIWy tutaj dostatkami swymi łagodzicie ubóstwo biednych, aby bogactwo ich waszej nędzy z pomocą kiedyś przybyło. Tym sposobem między wami i nimi stanie się równość, jak to napisano:
7.SYMONNa teraz dostatek wasz niech dołoży niedostatku ich, aby też dostatek ich dołożył niedostatku waszego: aby była równomierność,
8.MARIAWICIa także ich obfitość była wypełnieniem waszego niedostatku, żeby była równość,
9.DĄBR.WUL.1973Teraz wasza obfitość niech wzbogaci ich niedostatek, aby też ich obfitość zastąpiła wasz niedostatek i nastała równość, jako napisane jest:
10.DĄBR.GR.1961Teraz wasza obfitość niech wzbogaci ich niedostatek, aby też ich obfitość zastąpiła wasz niedostatek i nastała równość, jako napisane jest:
11.TYSIĄCL.WYD5Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała równość, jak to jest napisane:
12.BRYTYJKAW obecnym czasie niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek, by i ich nadmiar służył na pokrycie waszego niedostatku, ażeby była równość,
13.POZNAŃSKAW obecnym czasie to, co wam zbywa w zakresie dóbr materialnych, niech zapobiega ich niedostatkowi, aby z kolei to, co im zbywa w zakresie dóbr duchowych, zapobiegło waszemu niedostatkowi w tym względzie. W ten sposób nastąpi wyrównanie,
14.WARSZ.PRASKATeraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała równość według tego, co jest napisane:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Aby w obecnej porze wasza obfitość służyła dla ich niedostatku, i aby ich obfitość była dla waszego niedostatku żeby pojawiła się równość;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech teraz wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek. Kiedyś być może ich nadmiar wyrówna wasz brak - i w ten sposób będzie równowaga,
17.TOR.PRZ.Aby też i ich nadmiar był pomocą dla waszego niedostatku, aby stała się równość,