« 2Kor 8:4 2 List do Koryntian 8:5 2Kor 8:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A nie (tak) jakośmy się nadziewali, ale sami siebie dali napierwej Panu, i nam przez wolą Bożą.
2.WUJEK.1923A nie jakośmy się spodziewali, ale sami siebie oddali, najprzód Panu, potem nam przez wolą Bożą,
3.RAKOW.NTA nie jakośmy się spodziewali, ale sami siebie oddali naprzód Panu, i nam, przez wolą Bożą;
4.GDAŃSKA.1881A nie tylko tak sobie postąpili, jakośmy się spodziewali; ale najprzód samych siebie oddali Panu, potem i nam za wolą Bożą.
5.GDAŃSKA.2017A postąpili nie tylko tak, jak się spodziewaliśmy, ale samych siebie najpierw oddali Panu, a potem nam za wolą Boga.
6.JACZEWSKINad spodziewanie nasze pokazali się oni cnotliwymi; oddali się oni Bogu i nam, który z woli Bożej ich Apostołem jestem.
7.SYMONA nietylko jakośmy się spodziewali, ale i samych siebie oddali najprzód Panu, a potem nam, pobudzeni wolą Bożą:
8.MARIAWICIA nietylko dali więcej, niźliśmy się spodziewali, ale samych siebie oddali, naprzód Bogu, a potem i nam przez wolę Bożą;
9.DĄBR.WUL.1973I nie tylko to, czegośmy się spodziewali, ale i samych siebie oddali najpierw Panu, a potem za wolą Bożą i nam.
10.DĄBR.GR.1961I nie tylko to, czegośmy się spodziewali, ale i samych siebie oddali najpierw Panu (a potem) i nam za wolą Bożą.
11.TYSIĄCL.WYD5I nie tylko tak było, jak się spodziewaliśmy, lecz ofiarowali siebie samych naprzód Panu, a potem nam przez wolę Bożą.
12.BRYTYJKAI ponad nasze oczekiwanie oddawali nawet samych siebie najpierw Panu, a potem i nam, za wolą Bożą,
13.POZNAŃSKANie tylko tak uczynili, jak tego się spodziewaliśmy, lecz zgodnie z wolą Bożą oddali siebie samych najpierw Panu, a potem nam.
14.WARSZ.PRASKAI nie tylko tak było, jakeśmy się spodziewali, lecz ofiarowali siebie samych najpierw Panu, a potem nam przez wolę Bożą.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I nie jak się spodziewaliśmy, ale z woli Boga najpierw oddali siebie Panu, potem i nam.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPosunęli się dalej, niż mogliśmy się spodziewać, i najpierw oddali siebie Panu, a potem nam, za wolą Bożą.
17.TOR.PRZ.I nie tak, jak się spodziewaliśmy, ale najpierw samych siebie oddali Panu, a potem nam za wolą Bożą,