« Koh 11:2 Księga Koheleta 11:3 Koh 11:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeźli się napełnią obłoki, wyleją deszcz na ziemię; jeźli upadnie drzewo na południe albo na północy, na któremkolwiek miejscu upadnie, tam będzie.
2.GDAŃSKA.1881Gdy się napełniają obłoki, deszcz na ziemię wypuszcają; a gdy upada drzewo na południe, albo na północy, na któremkolwiek miejscu upadnie to drzewo, tam zostanie.
3.GDAŃSKA.2017Gdy chmury napełniają się deszczem, spuszczają go na ziemię. Gdy drzewo upada na południe lub na północ, w miejscu, gdzie upadnie to drzewo, tam zostanie.
4.CYLKOWGdy się chmury deszczem napełniają, spuszczają go wtedy na ziemię; a gdy pada drzewo na południu albo na północy - gdziekolwiek drzewo upadło tam zostanie.
5.TYSIĄCL.WYD5Gdy chmury napełnią się deszczem, wylewają go na ziemię. A jeśli drzewo upadnie - na południe czy też na północ - na miejscu, gdzie upadnie, tam leży.
6.BRYTYJKAGdy chmury są pełne, spuszczają deszcz na ziemię; a czy drzewo pada na południe, czy na północ, tam leży, gdzie pada.
7.POZNAŃSKAGdy chmury napełnią się deszczem, spuszczają go na ziemię. Czy drzewo upadnie na południe, czy na północ, tam będzie leżało, gdzie upadnie.
8.WARSZ.PRASKAJeśli chmury są pełne wody, spadnie deszcz na ziemię. A drzewo, jeśli upadnie, czy to na południe, czy na północ, tak już pozostanie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy chmury napełniają się deszczem, wtedy spuszczają go na ziemię. Gdy drzewo pada na południe, albo na północ gdziekolwiek drzewo upadło, tam zostaje.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy chmury są pełne, na ziemię spada deszcz, a drzewo tam leży, gdzie padło - na północ lub południe.