« Koh 11:4 Księga Koheleta 11:5 Koh 11:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jako nie wiesz, która jest droga ducha, i jako się zrastają kości w żywocie brzemiennéj: tak nie wiesz spraw Bożych, który jest twórcą wszystkiego.
2.GDAŃSKA.1881Jako ty nie wiesz, która jest droga wiatru, i jako się zrastają kości w żywocie brzemiennej: tak nie wiesz sprawy Bożej, który wszystko czyni.
3.GDAŃSKA.2017Jak nie wiesz, jaka jest droga ducha, i jak się kształtują kości w łonie brzemiennej, tak nie znasz spraw Boga, który wszystko czyni.
4.CYLKOWTak jak niewiesz jaką jest droga wiatru i jak zrastają się kości w żywocie brzemiennej, tak nie poznasz spraw Boga, który wszystko zdziałał.
5.TYSIĄCL.WYD5Jak nie wiesz, którą drogą duch wstępuje w kości, co są w łonie brzemiennej, tak też nie możesz poznać działania Boga, który sprawia wszystko.
6.BRYTYJKAJak nie wiesz, dokąd wiatr wieje, jak kształtują się kości w łonie brzemiennej, tak nie znasz dzieła Boga, który wszystko czyni.
7.POZNAŃSKAJak nie znasz drogi tchnienia [przenikającego] do kości w łonie brzemiennej, tak też nie znasz spraw Boga, który jest twórcą wszystkiego.
8.WARSZ.PRASKAJak nie znasz szlaków wiatru ani tajemnic niewiasty brzemiennej, tak też nie możesz zrozumieć działania Boga, który wszystkim kieruje.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak jak nie wiesz jaką jest droga wiatru i jak zrastają się kości w łonie brzemiennej tak nie poznasz spraw Boga, który wszystko uczynił.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJak nie znasz drogi ducha do płodu w łonie brzemiennej, tak nie poznasz dzieła Boga, który czyni wszystko.