« Rzym 11:20 List do Rzymian 11:21 Rzym 11:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jeśli Bóg wedle przyrodzenia gałęziam nie zfolgował, by jako i tobie, nie nie zfolgował?
2.WUJEK.1923Albowiem jeźli Bóg przyrodzonemu gałęziu nie przepuścił, by snadź ani tobie nie przepuścił.
3.RAKOW.NTJeśli bowiem Bóg onym wedle przyrodzenia gałązkam nie przepuścił, by snadź ani tobie nie przepuścił?
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jeźli Bóg przyrodzonym gałęziom nie przepuścił, wiedz, że i tobie nie przepuści.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził naturalnych gałęzi, wiedz, że i ciebie nie oszczędzi.
6.JACZEWSKIbo jeżeli Bóg rodzimym gałęziom nie przebaczył: to strzeż się, aby i dla ciebie nie był surowym.
7.SYMONBo jeśli Bóg nie przepuścił gałęziu przyrodzonemu, to mógłby nie przepuścić i tobie.
8.MARIAWICIBo jeśli Bóg przyrodzonym gałęziom nie przepuścił, żeby też i tobie nie przepuścił.
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli bowiem Bóg naturalnym gałęziom nie przebaczył, snadnie może nie przebaczyć i tobie.
10.DĄBR.GR.1961Jeśli bowiem Bóg naturalnym gałęziom nie przebaczył, nie przebaczy i tobie.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli bowiem nie oszczędził Bóg gałęzi naturalnych, może też nie oszczędzić i ciebie.
12.BRYTYJKAJeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie.
13.POZNAŃSKAJeśli bowiem Bóg nie oszczędził naturalnych gałęzi, nie oszczędzi również ciebie.
14.WARSZ.PRASKAJeśli bowiem Bóg nie oszczędził naturalnych gałęzi, to i ciebie nie będzie oszczędzał.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.bo jeśli Bóg nie oszczędził gałęzi według natury, żeby przypadkiem z twojego nie wstrzymał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, może nie oszczędzić i ciebie.
17.TOR.PRZ.2023Albowiem jeśli Bóg nie oszczędził naturalnych gałęzi, mógłby i czasem ciebie nie oszczędzić.