« Rzym 11:35 List do Rzymian 11:36 Rzym 12:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdyż zniego i weń wszytko, jemu sława na wieki, amen.
2.WUJEK.1923Albowiem z niego i przezeń i w nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.
3.RAKOW.NTAbowiem z niego, i prze zeń, i ku niemu one wszytkie rzeczy. Jemuż chwała na wieki. Amen.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem z niego i przez niego i w nim są wszystkie rzeczy; jemu niech będzie chwała na wieki. Amen.
5.GDAŃSKA.2017Z niego bowiem, przez niego i w nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.
6.JACZEWSKIAlbowiem z niego, i przezeń i w nim jest wszystko; jemu chwała na wieki. Amen.
7.SYMONAlbowiem z niego, i przez niego, i w nim jest wszystko: jemu chwała na wieki. Amen.
8.MARIAWICIAlbowiem z Niego, i przez Niego, i w Nim jest wszystko, Jemu bądź chwała na wieki wieków. Amen.
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem z niego, przez niego i w nim jest wszystko: jemu chwała na wieki. Amen.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem z niego, przez niego i ku niemu (skierowane) jest wszystko: jemu chwała na wieki. Amen.
11.TYSIĄCL.WYD5Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego [jest] wszystko. Jemu chwała na wieki! Amen.
12.BRYTYJKAAlbowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko; jemu niech będzie chwała na wieki. Amen.
13.POZNAŃSKAGdyż z Niego i przez Niego, i dla Niego wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.
14.WARSZ.PRASKAZ Niego bowiem, przez Niego i dla Niego istnieje wszystko, Jemu chwała na wieki. Amen.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż z Niego, poprzez Niego i ku Niemu wszystko; Jemu chwała na wieki. Amen.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWszystko jest z Niego, przez Niego i dla Niego. Jemu niech będzie chwała - na wieki. Amen.
17.TOR.PRZ.2023Gdyż z Niego i przez Niego, i ku Niemu jest wszystko; Jemu chwała na wieki. Amen.