« Rzym 11:4 List do Rzymian 11:5 Rzym 11:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tak i niniejszego czasu, ostanek wedle wybrania (z) łaski zbawiony stał się.
2.WUJEK.1923Także tedy i czasu tego ostatki według wybrania łaski stały się zbawione.
3.RAKOW.NTTakże tedy i w teraźniejszym czasie zostawienie podług wybrania z łaski sstało się.
4.GDAŃSKA.1881Tak tedy i teraźniejszego czasu ostatki podług wybrania z łaski zostały.
5.GDAŃSKA.2017Tak i w obecnym czasie pozostała resztka według wybrania przez łaskę.
6.JACZEWSKITak to i teraz się stało. Nie wszyscy żydzi stali się niewiernymi, ale jakaś ich część z łaski Bożej do wiary powołaną została.
7.SYMONTak też i w tym naszym czasie: ostatek według łaski wybrania zbawiony został.
8.MARIAWICI– Tak też i w tym czasie, ostatki według wybraństwa łaski zbawione się stały.
9.DĄBR.WUL.1973Tak przeto i w tym czasie według łaski wybrania reszta została zbawiona.
10.DĄBR.GR.1961Tak przeto i w naszym czasie dzięki łasce wybrania reszta się ostała.
11.TYSIĄCL.WYD5Tak przeto i w obecnym czasie ostała się tylko Reszta wybrana przez łaskę.
12.BRYTYJKAPodobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski.
13.POZNAŃSKATak więc i w obecnym czasie stało się wszystko zgodnie z wyborem, który jest podyktowany łaską.
14.WARSZ.PRASKATak więc i za naszych czasów dzięki wybraniu przez łaskę reszta ocalała.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak więc i w obecnej porze została reszta według wyboru łaski.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie obecnie pozostaje reszta wybrana z łaski.
17.TOR.PRZ.2023Tak więc i teraz, w tym czasie pozostała resztka według wybrania z łaski.