« Mat 13:9 Ewangelia Mateusza 13:10 Mat 13:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przystąpiwszy uczniowie rzekli mu: Przecz w podobieństwach mówisz im?
2.WUJEK.1923I przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu: Czemu im w podobieństwach mówisz?
3.RAKOW.NTA przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu: Dla czego w przypowieściach mówisz im?
4.GDAŃSKA.1881Tedy przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu: Dlaczegoż im w podobieństwach mówisz?
5.GDAŃSKA.2017Wtedy uczniowie podeszli i zapytali go: Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy przystąpiwszy uczniowie rzekli mu: Dla czego im przez podobieństwa mówisz?
7.SZCZEPAŃSKIPotem przystąpili uczniowie i pytali Go: Dlaczego to w przypowieściach mówisz do nich?
8.GRZYM1936Wtedy przystąpili do niego uczniowie jego i rzekli mu: Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?
9.DĄBR.WUL.1973I przystąpiwszy uczniowie rzekli mu: Czemu mówisz do nich w przypowieściach?
10.DĄBR.GR.1961I przystąpiwszy uczniowie rzekli mu: Czemu mówisz do nich w przypowieściach?
11.TYSIĄCL.WYD5Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?
12.BRYTYJKAI przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu: Dlaczego mówisz do nich w podobieństwach?
13.POZNAŃSKAUczniowie podszedłszy do Niego zapytali: - Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?
14.WARSZ.PRASKAA uczniowie zbliżywszy się do Niego zapytali: Dlaczego nauczasz ich w przypowieściach?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem uczniowie podeszli oraz mu powiedzieli: Dlaczego im mówisz w podobieństwach?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy podeszli uczniowie i zapytali Go: Dlaczego przemawiasz do nich używając porównań?
17.TOR.NOWE.PRZ.A wtedy podeszli uczniowie i powiedzieli do Niego: Dlaczego mówisz do nich w podobieństwach?