« Mat 13:1 Ewangelia Mateusza 13:2 Mat 13:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zebrały się k niemu tłumy mnogie, aż do łodzi zstąpił i siedział a wszytek tłum na brzegu stał.
2.WUJEK.1923I zebrały się do niego wielkie rzesze, tak iż wstąpiwszy w łódź siedział, a wszystka rzesza na brzegu stała.
3.RAKOW.NTI zgromadziło się do niego tłumów wiele, tak iż on w łódź wszedszy siedział;, a wszytek on tłum na brzegu stał.
4.GDAŃSKA.1881I zebrał się do niego wielki lud, tak iż wstąpiwszy w łódź, siedział, a wszystek lud stał na brzegu.
5.GDAŃSKA.2017I zebrały się wokół niego wielkie tłumy, dlatego wszedł do łodzi i usiadł, a wszyscy ludzie stali na brzegu.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI zebrały się do niego wielkie rzesze, tak iż wstąpiwszy w łódź siedział, a wszystka ona rzesza na brzegu stała.
7.SZCZEPAŃSKIl zebrały się wokoło Niego mnogie rzesze, tak iż wejść musiał do łodzi i usiąść, a lud wszystek stał na brzegu <morza>.
8.GRZYM1936I zebrała się wokoło niego wielka rzesza ludu, tak iż musiał wejść do łodzi, gdzie usiadł, a lud wszystek stał na brzegu.
9.DĄBR.WUL.1973I zgromadziły się przy nim rzesze wielkie, tak że wszedłszy do łodzi usiadł, a wszystka rzesza stała na brzegu.
10.DĄBR.GR.1961I zgromadziły się przy nim rzesze wielkie, tak że wszedłszy do łodzi usiadł, a wszystka rzesza stała na brzegu.
11.TYSIĄCL.WYD5Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu.
12.BRYTYJKAI zebrało się wokół niego mnóstwo ludu; dlatego wstąpił do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu.
13.POZNAŃSKAI zgromadziły się wokół Niego tak wielkie tłumy, że wszedł do łodzi i usiadł. A cały tłum stał na brzegu.
14.WARSZ.PRASKAI zgromadziły się wokół Niego tak wielkie rzesze, że aż wstąpił do łodzi i tam usiadł, a tłum został nad brzegiem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I zostały zebrane przy nim wielkie tłumy, tak, że wszedł do łodzi i siedział, a cały tłum stanął na brzegu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPonieważ zgromadziły się przy Nim rzesze ludzi, skorzystał z łodzi. Wszedł do niej i usiadł, podczas gdy Jego słuchacze stali na brzegu.
17.TOR.NOWE.PRZ.I zebrały się wokół Niego wielkie tłumy, dlatego wstąpił do łodzi i siedział, a cały tłum stał na brzegu.