« Mat 13:30 Ewangelia Mateusza 13:31 Mat 13:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ine podobieństwo przełożył jim mówiąc: Podobne jest królestwo niebieskie ziarnu gorczyce, które wziąwszy człowiek posiał na roli swej.
2.WUJEK.1923Insze podobieństwo powiedział im, mówiąc: Podobne jest królestwo niebieskie ziarnu gorczycznemu, które wziąwszy człowiek, wsiał na roléj swojéj.
3.RAKOW.NTInszą przypowieść przełożył im mówiąc: Podobne jest ono Królestwo niebieskie ziarnu gorczycznemu, które wziąwszy człowiek, wsiał na roli swej.
4.GDAŃSKA.1881Insze podobieństwo przełożył im, mówiąc: Podobne jest królestwo niebieskie ziarnu gorczycznemu, które wziąwszy człowiek, wsiał na roli swojej.
5.GDAŃSKA.2017Podał im też inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do ziarna gorczycy, które człowiek, wziąwszy, zasiał na swoim polu.
6.SOŁOWEYCZYK.MATInsze podobieństwo powiedział im, mówiąc: Podobne jest królestwo niebieskie ziarnu gorczycznemu, które wziąwszy człowiek wsiał na roli swojej.
7.SZCZEPAŃSKIInną przypowieść przedłożył im, mówiąc: Z królestwem niebieskiem ma się podobnie, jak z gorczycznem nasionkiem, które ktoś wziął, i zasiał na roli swojej.
8.GRZYM1936Inną znowu powiedział im przypowieść: Z królestwem niebieskiem jest jak z ziarnem gorczycznem, które wziął człowiek i posiał na polu.
9.DĄBR.WUL.1973Inną przypowieść przedłożył im mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebieskie ziarnu gorczycznemu, które wziąwszy człowiek posiał na roli swojej.
10.DĄBR.GR.1961Inną przypowieść powiedział im: Podobne jest Królestwo Niebieskie ziarnu gorczycznemu, które człowiek wziąwszy, posiał na roli swojej.
11.TYSIĄCL.WYD5Przedłożył im inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli.
12.BRYTYJKAInne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do ziarnka gorczycznego, które wziąwszy człowiek, zasiał na roli swojej.
13.POZNAŃSKAOpowiedział im inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które człowiek zasiał na swoim polu.
14.WARSZ.PRASKAPowiedział im też inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do ziarenka gorczycy, które wziął człowiek i zasiał na swym polu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Podał im inne podobieństwo, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do ziarna gorczycy, które człowiek wziął oraz zasiał na swojej roli;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOpowiedział im też taką przypowieść: Królestwo Niebios przypomina ziarenko gorczycy. Wziął je pewien człowiek i zasiał na swojej roli.
17.TOR.NOWE.PRZ.Inne podobieństwo przedstawił im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do ziarna gorczycy, które wziął człowiek i zasiał na swojej roli.