« Mat 13:31 Ewangelia Mateusza 13:32 Mat 13:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Które mniejsze jest ze wszech siemion, lecz gdy uroście więtsze jest ze wszech ziół, i bywa drzewem, że przylatują ptacy niebiescy i gniazda czynią na roszczkach jego.
2.WUJEK.1923Które najmniejszeć jest ze wszego nasienia, ale kiedy urośnie, większe jest ze wszech jarzyn i stawa się drzewem, tak iż przychodzą ptacy niebiescy i mieszkają na gałązkach jego.
3.RAKOW.NTKtóre mniejszeć jest ze wszego nasienia; a kiedyby urosło, więtsze ze wszech jarzyn jest; i sstawa się drzewem; tak iż przychodzą ptacy niebiescy i gnieżdżą się na gałązkach jego.
4.GDAŃSKA.1881Które najmniejszeć jest ze wszystkich nasion; ale kiedy urośnie, największe jest ze wszystkich jarzyn, i staje się drzewem, tak iż ptaki niebieskie przylatując, gniazda sobie czynią na gałązkach jego.
5.GDAŃSKA.2017Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy wyrośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki niebieskie przylatują i gnieżdżą się w jego gałęziach.
6.SOŁOWEYCZYK.MATKtóre najmniejsze jest z waszego nasienia: ale kiedy urośnie, większe jest ze wszech ziół ogrodnych: i stawa się drzewem, iż przychodzą ptacy powietrzni, i mieszkają na gałązkach jego.
7.SZCZEPAŃSKIMniejszeć ono od wszystkich innych nasion; gdy jednak podrośnie, staje się większem od wszystkich jarzyn, przechodzi w drzewo, tak iż ptactwo powietrzne przylatuje, i na gałązkach jego się gnieździ.
8.GRZYM1936Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, ale skoro wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i całkiem podobne do drzewa, tak iż ptactwo się gnieździ na gałęziach jego.
9.DĄBR.WUL.1973Acz najmniejsze ze wszystkiego nasienia, gdy jednak wzrośnie, jest większe od wszystkich krzewów. Staje się drzewem, tak że ptaki niebieskie nadlatują i mieszkają w gałęziach jego.
10.DĄBR.GR.1961Choć najmniejsze ze wszystkiego nasienia, gdy jednak wzrośnie, jest większe od wszystkich krzewów. Staje się drzewem, tak że ptaki niebieskie nadlatują i gnieżdżą się w gałęziach jego.
11.TYSIĄCL.WYD5Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach.
12.BRYTYJKAJest ono, co prawda, najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn, i staje się drzewem, tak iż przylatują ptaki niebieskie i gnieżdżą, się w gałęziach jego.
13.POZNAŃSKAJest ono mniejsze od wszystkich nasion, ale kiedy wyrośnie, jest większe od jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki latające w powietrzu przylatują i wiją sobie gniazda w jego gałęziach.
14.WARSZ.PRASKAJest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz kiedy wyrośnie, okazuje się największym wśród krzewów i staje się nawet drzewem, tak że ptaki, co żyją w powietrzu, nadlatują i zakładają gniazda na jego gałęziach.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.jest ono wprawdzie nieznaczne wśród wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest większe od wszystkich jarzyn, i staje się drzewem, tak, że przylatują ptaki nieba, i gnieżdżą się w jego gałązkach.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNależy ono wprawdzie do najmniejszych nasion, lecz kiedy wyrośnie, przewyższa warzywa, jest prawie jak drzewo. W jego gałęziach ptaki potrafią uwić sobie gniazdo.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wprawdzie jest ono mniejsze niż wszystkie nasiona; ale kiedy urośnie, jest większe od jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki z nieba przybywają i robią sobie gniazda na jego gałązkach.