« Mat 13:33 Ewangelia Mateusza 13:34 Mat 13:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574To wszytko wymówił Jezus w podobieństwach tłumom, a bez podobieństwa nie mówił im.
2.WUJEK.1923To wszystko mówił Jezus w podobieństwach do rzeszy, a krom podobieństwa nie mówił im,
3.RAKOW.NTTe wszytkie rzeczy mówił Jezus przez przypowieści onym tłumom; a bez przypowieści nie mówił im.
4.GDAŃSKA.1881To wszystko mówił Jezus w podobieństwach do ludu, a bez podobieństwa nie mówił do nich;
5.GDAŃSKA.2017To wszystko mówił Jezus do tłumu w przypowieściach, a bez przypowieści nic do nich nie mówił;
6.SOŁOWEYCZYK.MATTo wszystko mówił Jezus przez podobieństwa do rzeszy: a krom podobieństwa nie mówił im:
7.SZCZEPAŃSKIWszystko to mówił Jezus rzeszom w przypowieściach; bez przypowieści zaś nie przemawiał do nich,
8.GRZYM1936Wszystko to powiedział Jezus do ludu przez przypowieści i tylko przez przypowieści przemawiał do nich.
9.DĄBR.WUL.1973To wszystko mówił Jezus do rzesz w przypowieściach, a bez przypowieści nie mówił do nich.
10.DĄBR.GR.1961To wszystko mówił Jezus do rzesz w przypowieściach, a bez przypowieści niczego im nie mówił.
11.TYSIĄCL.WYD5To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił.
12.BRYTYJKATo wszystko mówił Jezus do ludu w podobieństwach, a bez podobieństwa nic do nich nie mówił.
13.POZNAŃSKATo wszystko powiedział Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił.
14.WARSZ.PRASKAWszystko to mówił Jezus do tłumów w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To wszystko Jezus mówił do tłumów w podobieństwach, a bez podobieństwa do nich nie mówił;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITO tym wszystkim Jezus mówił do ludzi, odwołując się do przykładów. Bez przypowieści nic do nich nie mówił.
17.TOR.NOWE.PRZ.To wszystko mówił Jezus w podobieństwach do tłumów, a bez podobieństwa nic nie mówił do nich;