« Mat 13:34 Ewangelia Mateusza 13:35 Mat 13:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aby się spełniło co rzeczono przez proroka mówiącego: Otworzę w podobieństwach usta moje, wypowiem skrytości od założenia świata.
2.WUJEK.1923Aby się wypełniło to, co jest rzeczono przez proroka mówiącego: Otworzę usta moje w przypowieściach, będę wypowiadał skryte rzeczy od założenia świata.
3.RAKOW.NTAby się wypełniło co jest rzeczono przez Proroka mówiącego: Otworzę w przypowieściach usta moje; opowiem rzeczy skryte od założenia świata.
4.GDAŃSKA.1881Aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka mówiącego: Otworzę w podobieństwach usta moje, wypowiem skryte rzeczy od założenia świata.
5.GDAŃSKA.2017Aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka: Otworzę moje usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.
6.SOŁOWEYCZYK.MATAby się wypełniło to, co jest rzeczono przez Proroka mówiącego: Otworzę usta moje w przypopowieściach, opowiem skryte rzeczy od założenia świata.
7.SZCZEPAŃSKIaby się spełniła przepowiednia proroka, który rzekł: »Otworzę usta moje w przypowieściach, opowiem tajemnice zamierzchłych czasów«.
8.GRZYM1936Aby się w ten sposób wypełniła przepowiednia proroka: Otworzę usta moje, objawię skrytości od założenia świata.
9.DĄBR.WUL.1973Aby się wypełniło, co jest powiedziane przez Proroka, mówiącego: Otworzę usta moje w przypowieściach. Wypowiadać będę rzeczy skryte od założenia świata.
10.DĄBR.GR.1961Aby się wypełniło, co jest powiedziane przez Proroka: Otworzę usta moje w przypowieściach. Wypowiadać będę rzeczy skryte od założenia świata.
11.TYSIĄCL.WYD5Tak miało się spełnić słowo Proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.
12.BRYTYJKAAby się wypełniło, co powiedziano przez proroka, gdy mówił: Otworzę w podobieństwach usta moje, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.
13.POZNAŃSKATak wypełniły się słowa proroka: "Będę mówił w przypowieściach, powiem rzeczy ukryte" od założenia świata.
14.WARSZ.PRASKAI tak miała się wypełnić przepowiednia Proroka: Otworzę me usta, aby głosić przypowieści, będę ogłaszał rzeczy zakryte od założenia świata.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.aby zostało wypełnione, co powiedziano przez proroka mówiącego: Otworzę w podobieństwach moje usta, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób spełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka: Do przypowieści otworzę swe usta, opowiem o sprawach zakrytych od stworzenia świata.
17.TOR.NOWE.PRZ.Aby wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka, mówiącego: Otworzę w podobieństwach moje usta, wypowiem rzeczy, które są ukryte od założenia świata.