« Mat 13:36 Ewangelia Mateusza 13:37 Mat 13:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przystąpili k niemu uczniowie jego mówiąc: Rospowiedz nam podobieństwo stokłosu polnego
2.WUJEK.1923Który odpowiadając, rzekł im: Ten, który sieje dobre nasienie, jest Syn człowieczy.
3.RAKOW.NTA on odpowiedziawszy rzekł im: On który sieje dobre nasienie, jest Syn człowieczy;
4.GDAŃSKA.1881A on odpowiadając, rzekł im: Ten, który rozsiewa dobre nasienie, jest Syn człowieczy;
5.GDAŃSKA.2017A on odpowiedział im: Tym, który sieje dobre ziarno, jest Syn Człowieczy.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA on odpowiadając rzekł im: Ten który sieje dobre nasienie, jest syn człowieczy.
7.SZCZEPAŃSKIOn zaś odpowiadając rzekł (im): Siewcą dobrego nasienia jest Syn człowieczy;
8.GRZYM1936A on im powiedział: Ten, który sieje dobre nasienie, jest syn człowieczy.
9.DĄBR.WUL.1973A on odpowiadając rzekł im: Tym, który rozsiewa dobre nasienie, jest Syn Człowieczy,
10.DĄBR.GR.1961A on odpowiadając rzekł: Tym, który rozsiewa dobre nasienie, jest Syn Człowieczy,
11.TYSIĄCL.WYD5On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy.
12.BRYTYJKAA On odpowiadając, rzekł: Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy.
13.POZNAŃSKAOn odpowiedział: - Ten, który sieje dobre ziarno, to Syn Człowieczy.
14.WARSZ.PRASKAA On odpowiadając im rzekł: Tym, który zasiewa dobre ziarno, jest Syn Człowieczy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A on odpowiadając, rzekł im: Tym, który sieje szlachetne nasienie jest Syn Człowieka;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI Jezus odpowiedział: Osobą, która sieje dobre ziarno, jest Syn Człowieczy.
17.TOR.NOWE.PRZ.A On w odpowiedzi, rzekł im: Ten, który rozsiewa dobre nasienie, to Syn Człowieczy;