« Mat 13:54 Ewangelia Mateusza 13:55 Mat 13:56 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie tenli jest cieślin syn? Nie matkęli jego zową Maryą? I bracia jego Jakob i Joses i Symeon i Juda?
2.WUJEK.1923Izaż ten nie jest syn rzemieślniczy? Izaż matki jego nie zowią Marya, a bracią jego Jakób i Józeph i Symon i Judas?
3.RAKOW.NTIzaż ten nie jest on syn cieśle? Izaż matki jego nie zowią Marya? a bracia jego, Jakub, i Jozes, i Symon, i Judas?
4.GDAŃSKA.1881Izaż ten nie jest on syn cieśli? Izaż matki jego nie zowią Maryją, a bracia jego Jakób, i Jozes, i Szymon, i Judas?
5.GDAŃSKA.2017Czyż to nie jest syn cieśli? Czyż jego matce nie jest na imię Maria, a jego bracia to Jakub, Józef, Szymon i Juda?
6.SOŁOWEYCZYK.MATIżaliż ten nie jest syn cieśle? Iżaliż Matki jego nie zowią Maryą, a bracia jego, Jakób i Józef, i Symon i Judas?
7.SZCZEPAŃSKINie jestże On synem cieśli? Czyż Matka Jego nie zowie się Marya, a bracia Jego: Jakób i Józef, Szymon i Juda?
8.GRZYM1936Nie jest - że to syn rzemieślnika? A matka jego, czyż się nie nazywa Marja, a bracia: Jakób, Józef, Szymon i Tadeusz?
9.DĄBR.WUL.1973Czyż nie jest to syn cieśli i czyż matki jego nie zwą Maryją, a braci jego — Jakubem i Józefem, Szymonem i Judą?
10.DĄBR.GR.1961Czyż to nie syn cieśli? Czyż matki jego nie zowią Maryją, a braci — Jakubem i Józefem, Szymonem i Judą?
11.TYSIĄCL.WYD5Czyż nie jest on synem cieśli? Czy jego Matce nie jest na imię Mariam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda?
12.BRYTYJKACzyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda?
13.POZNAŃSKACzyż to nie jest syn cieśli? Czyż Jego matka nie nazywa się Maryja, a Jego bracia Jakub i Józef, i Szymon, i Juda?
14.WARSZ.PRASKACzyż nie jest to syn cieśli? Czyż Jego matka nie nazywa się Maryja, a bracia Jego Jakub, Józef, Szymon i Juda?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyż nie jest on synem cieśli? Czy jego matki nie nazywają Maria, a jego braci: Jakób, Józef, Szymon i Judas?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy nie jest to syn tego cieśli? Czy Jego matką nie jest Maria, a Jego braćmi Jakub, Józef, Szymon i Juda?
17.TOR.NOWE.PRZ.Czy nie jest to syn cieśli? Czy Jego matka nie nazywa się Maria, a Jego bracia to Jakub, Józef, Szymon i Juda?