« Mat 13:56 Ewangelia Mateusza 13:57 Mat 13:58 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I obrażali się wniem. A Jezus rzekł im: Nie jest prorok beze czci tylko w ojczyźnie swojej, i w domu swojem.
2.WUJEK.1923I gorszyli sie z niego. A Jezus rzekł im: Nie jest prorok beze czci, jedno w ojczyźnie swojéj a w domu swoim.
3.RAKOW.NTI gorszyli się na nim, a Jezus rzekł im: Nie jest Prorok beze czci, jedno w Ojczyźnie swojej, i w domu swoim.
4.GDAŃSKA.1881I gorszyli się z niego; ale Jezus rzekł im: Nie jest prorok beze czci, tylko w ojczyźnie swojej i w domu swoim.
5.GDAŃSKA.2017I byli nim zgorszeni. Lecz Jezus powiedział do nich: Nigdzie nie jest prorok bez czci, tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI gorszyli się z niego. A Jezus rzekł im: Nie jest Prorok krom czci jedno w ojczyźnie swej, a w domu swoim.
7.SZCZEPAŃSKII burzono się przeciw Niemu. Jezus zaś rzekł do nich: Prorok nie jest bez poszanowania, chyba w ojczyźnie swojej i w domu swym.
8.GRZYM1936I gorszono się z niego. A Jezus im odrzekł: Tylko w ojczyźnie swojej i w swoim domu jest prorok bez czci mu należnej.
9.DĄBR.WUL.1973I gorszyli się z niego. A Jezus rzekł im: Prorok bez czci jest tylko w ojczyźnie swojej i w domu swoim.
10.DĄBR.GR.1961I gorszyli się z niego. A Jezus rzekł im: Prorok bez czci jest tylko w ojczyźnie i w domu swoim.
11.TYSIĄCL.WYD5I powątpiewali o Nim. A Jezus rzekł do nich: Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony.
12.BRYTYJKAI gorszyli się z niego. A Jezus rzekł im: Nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie i w swoim domu.
13.POZNAŃSKAI gorszyli się Nim. A Jezus im powiedział: - Tylko w swojej ojczyźnie i swoim domu prorok nie zaznaje czci.
14.WARSZ.PRASKAI byli nawet Nim zgorszeni. Lecz Jezus powiedział: Prorok nie bywa znieważany inaczej, jak tylko w swojej ojczyźnie i we własnym domu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I zostali z niego zgorszeni. Ale Jezus im powiedział: Nie jest prorok wzgardzony, chyba że w swoim kraju, a także w swoim domu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI stopniowo odsuwali się od Niego. Wtedy Jezus powiedział: Prorok cieszy się uznaniem, lecz nie w ojczystych stronach i nie we własnym domu.
17.TOR.NOWE.PRZ.I byli Nim zgorszeni; ale Jezus powiedział im: Nigdzie nie jest prorok pozbawiony czci, jak tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu.