« Mat 13:57 Ewangelia Mateusza 13:58 Mat 14:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I nie uczynił tam mocy mnogich dla niewiary ich.
2.WUJEK.1923I nie uczynił tam cudów wiele dla niedowiarstwa ich.
3.RAKOW.NTI nie uczynił tam mocy wiele, dla niedowiarstwa ich.
4.GDAŃSKA.1881I nie uczynił tam wiele cudów dla niedowiarstwa ich.
5.GDAŃSKA.2017I nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI nie uczynił tam cudów wiele dla niedowiarstwa ich.
7.SZCZEPAŃSKII z powodu ich niedowiarstwa niewiele zdziałał tam cudów.
8.GRZYM1936I dla ich niedowiarstwa nie uczynił tam wielu cudów.
9.DĄBR.WUL.1973I nie uczynił tam cudów wielu dla niedowiarstwa ich.
10.DĄBR.GR.1961I nie uczynił tam cudów wielu dla niedowiarstwa ich.
11.TYSIĄCL.WYD5I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa.
12.BRYTYJKAI nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary.
13.POZNAŃSKAI dla ich niedowiarstwa niewiele razy okazał tam nadziemską moc.
14.WARSZ.PRASKAI z powodu ich niedowiarstwa nie uczynił tam wielu cudów.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niedowiarstwa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI nie dokonał tam zbyt wielu cudów - powodem była ich niewiara.
17.TOR.NOWE.PRZ.I nie uczynił tam wielu dzieł mocy ze względu na ich niedowiarstwo.