« Mat 13:5 Ewangelia Mateusza 13:6 Mat 13:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz gdy słońce weszło zgorzały, a ponieważ nie miały korzenia, uschły.
2.WUJEK.1923A gdy słońce wzeszło, wygorzały, a iż nie miały korzenia, uschły.
3.RAKOW.NTA gdy słońce weszło, wygorzały, i dla tego iż nie miały korzenia, uschły.
4.GDAŃSKA.1881Ale gdy słońce weszło, wygorzało, a iż nie miało korzenia, uschło.
5.GDAŃSKA.2017Lecz gdy wzeszło słońce, zostały spalone, a ponieważ nie miały korzenia, uschły.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA gdy słońce weszło, wygorzały, a iż nie miały korzenia uschły.
7.SZCZEPAŃSKIale gdy weszło słońce, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia.
8.GRZYM1936Lecz kiedy słońce wzeszło, ogorzały, a iż korzenia nie miały, wnet uschły.
9.DĄBR.WUL.1973Skoro jednak wzeszło słońce, wygorzały, a iż nie miały korzenia, poschły.
10.DĄBR.GR.1961Skoro jednak wzeszło słońce, wygorzały, a iż nie miały korzenia, poschły.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia.
12.BRYTYJKAA gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły.
13.POZNAŃSKASkoro jednak wzeszło słońce, wypaliło je i uschły, bo nie miały korzenia.
14.WARSZ.PRASKAale gdy ukazało się słońce, zostały spalone i uschły – bo nie miały korzenia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale gdy wzeszło słońce, zostało spalone; a że nie miało korzenia, uschło.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITAle gdy wzeszło słońce, zwiędły. Ze względu na słaby korzeń - uschły.
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły.