« Mat 13:6 Ewangelia Mateusza 13:7 Mat 13:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Drugie lepak padły wciernie, i wzrosło ciernie, a zadusiło je.
2.WUJEK.1923A drugie padły w ciernie, a ciernie wyrosło i zadusiło je.
3.RAKOW.NTA drugie padły w ciernia; a wzgórę ciernia wystąpiły, i zadusiły je.
4.GDAŃSKA.1881A drugie padło między ciernie, i wzrosły ciernie, a zadusiły je.
5.GDAŃSKA.2017Inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zagłuszyły je.
6.SOŁOWEYCZYK.MATDrugie też wpadły w ciernie: a ciernie w górę wyrosło, i zadusiło je.
7.SZCZEPAŃSKIInne znowu padły między osty; a osty wybujały i przygłuszyły je.
8.GRZYM1936Inne padły między ciernie: a ciernie wyrosły i zagłuszyły je.
9.DĄBR.WUL.1973Inne znowu padły między ciernie: a ciernie wyrosły i zdusiły je.
10.DĄBR.GR.1961Inne znowu padły między ciernie: a ciernie wyrosły i zdusiły je.
11.TYSIĄCL.WYD5Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je.
12.BRYTYJKAA inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je.
13.POZNAŃSKAA inne padły między osty i osty wyrosły wysoko, i zadusiły je.
14.WARSZ.PRASKAJeszcze inne padły między ciernie. A ciernie wybujały i zagłuszyły je.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś inne padło między ciernie, a ciernie wzrosły oraz je zadusiły.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeszcze inne padły między ciernie. Ciernie wyrosły i zadusiły je.
17.TOR.NOWE.PRZ.A inne padły między ciernie; i wzrosły ciernie, i je zadusiły.