« 4Moj 24:1 4 Księga Mojżeszowa 24:2 4Moj 24:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa wzniosw oczy, uźrzał Israela w staniech przebywając, kalżdego w swem pokoleniu, i rzuci się nań duch boży,
2.WUJEK.1923I podniósłszy oczy, ujrzał Izraela w namieciech mieszkającego według pokolenia jego: i gdy napadł nań duch Boży,
3.GDAŃSKA.1881A podniósłszy Balaam oczy swe, obaczył Izraela mieszkającego według pokoleń swoich, i był nad nim Duch Boży.
4.GDAŃSKA.2017I Balaam podniósł swoje oczy, i zobaczył Izraela obozującego według swoich pokoleń. Wtedy Duch Boży spoczął na nim.
5.CYLKOWI podniósł Bileam oczy swoje, i zobaczył Israela, rozłożonego według pokoleń swoich, i przyszedł nań duch Boży:
6.KRUSZYŃSKIBalaam, podniósłszy oczy, ujrzał Izraela obozującego według swych pokoleń; a Duch Boży stąpił na niego,
7.MIESESGdy Bileam podniósł wzrok swój i ujrzał Izraela, rozłożonego wedle pokoleń swoich, – spoczął na nim duch Boży,
8.TYSIĄCL.WYD5Gdy więc podniósł oczy i zobaczył Izraela rozłożonego obozem według swoich pokoleń, ogarnął go Duch Boży
9.BRYTYJKAa podniósłszy swoje oczy, ujrzał Izraela rozłożonego według swoich plemion. Wtedy ogarnął go duch Boży
10.POZNAŃSKAKiedy zaś wzniósł oczy i zobaczył Izraela, rozłożonego według pokoleń, spoczął na nim duch Boga.
11.WARSZ.PRASKApodniósłszy oczy, zobaczył obozowisko Izraela, podzielone według poszczególnych pokoleń. Duch Boży zstąpił na niego,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Bileam podniósł swe oczy oraz zobaczył Israela, rozłożonego według swoich pokoleń. I przyszedł na niego Duch Boga,
13.EIB.BIBLIA.2016Tam zobaczył Izraela obozującego w porządku swoich plemion. Wtedy ogarnął go Duch Boży,