« 4Moj 24:20 4 Księga Mojżeszowa 24:21 4Moj 24:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI uźrzaw Cyneum a przyjąw przysłowie rzecze: „Mocny jest jiście przebytek twoj, ❬ale❭ pakli w skale położysz gniazdo twe
2.WUJEK.1923Ujrzał téż Cynejczyka, i wziąwszy przypowieść rzekł: Mocneć wprawdzie jest mieszkanie twoje, ale choćbyś położył na skale gniazdo twe,
3.GDAŃSKA.1881Potem wejrzawszy na Kenejczyka zaczął przypowieść swoję i rzekł: mocneć jest mieszkanie twoje, a założyłeś na skale gniazdo twoje
4.GDAŃSKA.2017Potem spojrzał na Kenitów i rozpoczął swą przypowieść tymi słowy: Twoje mieszkanie jest mocne, a swoje gniazdo założyłeś na skale;
5.CYLKOWUjrzał on i Kenejczyka, i wygłosił przypowieść swoję, i rzekł: "Silném siedlisko twoje, a założone na skale gniazdo twoje!
6.KRUSZYŃSKIBalaam, ujrzawszy Kinejczyka, wygłosił przypowieść swoją, oświadczając: Silne jest twoje mieszkanie, gniazdo twoje na skale położone.
7.MIESESSkoro ujrzał Kēnejczyka [Kēni], wygłosił on przypowieść swoją i rzekł: „Potężną jest siedziba twoja, założone wśród skał gniazdo twoje.
8.TYSIĄCL.WYD5Ujrzał Kenitów i wygłosił swoje proroctwo, mówiąc: Mocne jest twoje mieszkanie i na skale zbudowane twe gniazdo;
9.BRYTYJKAPotem ujrzał Kenitów i wygłosił swoje proroctwo: Mocna jest twoja siedziba, Na skale założone twoje gniazdo,
10.POZNAŃSKAPotem spostrzegł Kenitów, i wygłosił swoją przypowieść tymi słowy: Twoja siedziba silna, gniazdo twe usłane na skale.
11.WARSZ.PRASKAPotem ujrzał Kenitów i tak rzekł do nich: Mocno zbudowane są wasze domy, jak gniazda dobrze osadzone w skale.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ujrzał on także Kenejczyka i wygłosił swoją przypowieść, mówiąc: Silne jest twoje siedlisko, a twe gniazdo założone na skale.
13.EIB.BIBLIA.2016Zobaczył również Kenitów. Powiedział o nich: Niedostępna jest twoja siedziba, na skale masz swoje gniazdo,