« DzA 5:15 Dzieje Apostolskie 5:16 DzA 5:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Schadzało się też i mnóstwo okolicznych miast do Jeruzalema, przynosząc niemocne i cierpiące od duchów nieczystych, którzy wszytcy leczeni bywali.
2.WUJEK.1923Zbiegało się téż mnóstwo z blizkich miast do Jeruzalem, nosząc niemocne i nagabane od duchów nieczystych, którzy wszyscy byli uzdrowieni.
3.RAKOW.NTA schodziło się i mnóstwo z okolicznych miast do Jeruzalem, niosąc niemocne, i utrapione od duchów nieczystych, którzy uzdrowieni byli wszyscy.
4.GDAŃSKA.1881Schodziło się też i mnóstwo z okolicznych miast do Jeruzalemu, przynosząc chorych i nagabanych od duchów nieczystych; a ci wszyscy byli uzdrowieni.
5.GDAŃSKA.2017Schodziło się też z okolicznych miast do Jerozolimy mnóstwo ludzi, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy zostali uzdrowieni.
6.JACZEWSKII z sąsiednich miast tłumy ludu zbiegały się do Jerozolimy i przynosiły chorych i opętanych od złego ducha: i wszyscy odzyskiwali zdrowie.
7.SZCZEPAŃSKIRzesze też z pobliskich miast zbiegały się do Jerozolimy, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste; a ci wszyscy bywali uzdrowieni.
8.MARIAWICII zbiegało się też do Jeruzalem z miast okolicznych mnóstwo ludzi, którzy przynosili chorych i od duchów nieczystych dręczonych, i ci wszyscy bywali uzdrowieni.
9.DĄBR.WUL.1973A zbiegało się do Jeruzalem wielu z sąsiednich miast, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, i wszyscy byli uzdrowieni.
10.DĄBR.GR.1961A wielu przybywało z okolicznych miast Jerozolimy, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste i wszyscy odzyskiwali zdrowie.
11.TYSIĄCL.WYD5Także z miast sąsiednich zbiegały się wielkie rzesze do Jeruzalem, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia.
12.BRYTYJKARównież z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste i wszyscy oni zostali uzdrowieni.
13.POZNAŃSKAPrzychodziło też wielu ludzi z miast położonych wokół Jerozolimy, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy zostali uzdrowieni.
14.WARSZ.PRASKAWiele ludzi przychodziło również z miast sąsiednich do Jerozolimy, sprowadzając ze sobą chorych i dręczonych przez duchy nieczyste. I wszyscy odzyskiwali zdrowie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale schodziło się też wielu z okolicznych miast Jerozolimy, niosąc chorych oraz nękanych na skutek nieczystych duchów, i wszyscy zostawali uzdrawiani.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSchodziły się również tłumy z miast wokół Jerozolimy. Ludzie przynosili ze sobą chorych i nękanych przez duchy nieczyste, i wszyscy oni doznawali uzdrowienia.
17.TOR.PRZ.Schodziło się również mnóstwo ludzi z okolicznych miast do Jerozolimy, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste; i wszyscy oni byli uzdrawiani.