« DzA 5:1 Dzieje Apostolskie 5:2 DzA 5:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:2b) i utaił (nieco) summy, z wiadomością żony swej, i przynioższy część niejaką u nóg Apostolskich położył.
2.WUJEK.1923I ujął z pieniędzy za rolą z wiadomością żony swéj, a przyniósłszy część niektórą, położył przed nogi Apostolskie.
3.RAKOW.NTI umknął z zapłaty onej z wiadomością też żony swej; a przyniózszy część niektórą, przed nogi Apostolskie położył.
4.GDAŃSKA.1881I ujął nieco z onych pieniędzy z wiadomością żony swojej, a przyniósłszy część niejaką, położył u nóg apostolskich.
5.GDAŃSKA.2017I za wiedzą swojej żony odłożył sobie część pieniędzy, a pewną część przyniósł i złożył u stóp apostołów.
6.JACZEWSKIi za wiedzą tejże żony ukrył część wziętej za nią zapłaty, a resztę przyniósł przed nogi Apostolskie.
7.SZCZEPAŃSKIi z wiedzą swej żony sprzeniewierzył część zapłaty za rolę; a przyniósłszy część pewną, złożył ją u stóp Apostołów.
8.MARIAWICIi uczynił zdradę w tem, za co sprzedał, za wiedzą żony swojej, i przyniósłszy niejaką część zapłaty, położył ją u nóg Apostołów.
9.DĄBR.WUL.1973i za wiedzą żony swojej ujął z zapłaty za rolę, a część pewną przyniósł i złożył u stóp Apostołów.
10.DĄBR.GR.1961Za wiedzą żony ujął on część należności za rolę, a resztę przyniósł i złożył u stóp Apostołów.
11.TYSIĄCL.WYD5i za wiedzą żony odłożył sobie część zapłaty, a jakąś część przyniósł i złożył u stóp Apostołów.
12.BRYTYJKAI za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów.
13.POZNAŃSKACzęść pieniędzy za wiedzą żony zatrzymał dla siebie, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów.
14.WARSZ.PRASKAi za wiedzą żony część otrzymanych pieniędzy zachował dla siebie, a tylko część przyniósł i złożył u stóp apostołów.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oraz zabrał sobie trochę z ceny, za wiedzą swojej żony. Przyniósł też pewną część i położył u nóg apostołów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITi potajemnie, lecz za wiedzą swej żony, zachował dla siebie część zapłaty. Resztę przyniósł i położył u stóp apostołów.
17.TOR.PRZ.I za wiedzą swojej żony przywłaszczył sobie część zapłaty, a jakąś część z niej położył u stóp apostołów.