« DzA 5:19 Dzieje Apostolskie 5:20 DzA 5:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:19b) Idźcie a stanąwszy mówcie w świątnicy ludowi wszytkie słowa żywota tego.
2.WUJEK.1923Idźcież, a stanąwszy, powiadajcie ludowi w kościele wszystkie słowa żywota tego.
3.RAKOW.NTIdźcie, a stanąwszy powiedajcie w Kościele ludowi wszytkie słowa żywota tego.
4.GDAŃSKA.1881Idźcież, a stawiwszy się, mówcie do ludu w kościele wszystkie słowa tego żywota.
5.GDAŃSKA.2017Idźcie i wystąpiwszy, mówcie do ludzi w świątyni wszystkie słowa tego życia.
6.JACZEWSKI"Idźcie do kościoła i ogłaszajcie ludowi naukę swoją".
7.SZCZEPAŃSKIIdźcie, wystąpcie w świątyni i głoście ludowi wszystkie przykazania tej nauki.
8.MARIAWICIIdźcie i stojąc opowiadajcie ludowi w Kościele wszystkie słowa żywota tego.
9.DĄBR.WUL.1973Idźcie, a stanąwszy w świątyni głoście ludowi wszystkie słowa tego żywota.
10.DĄBR.GR.1961Idźcie, a stanąwszy w świątyni głoście ludowi wszystkie słowa tego żywota.
11.TYSIĄCL.WYD5Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa o tym życiu!
12.BRYTYJKAIdźcie, a wystąpiwszy, głoście ludowi w świątyni wszystkie te słowa, które darzą życiem.
13.POZNAŃSKAIdźcie do świątyni i głoście ludowi całą naukę o tym życiu.
14.WARSZ.PRASKAIdźcie do świątyni i głoście ludowi naukę o nowym życiu!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Idźcie, stańcie w Świątyni oraz mówicie ludowi wszystkie słowa życia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITIdźcie, stańcie w świątyni i ogłaszajcie ludowi wszystkie te słowa, które darzą życiem.
17.TOR.PRZ.Idźcie, stańcie i głoście ludowi w świątyni wszystkie słowa tego życia.