« DzA 5:26 Dzieje Apostolskie 5:27 DzA 5:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przywiodszy je postawili wradzie, i spytał ich arcyoffiarnik mówiąc:
2.WUJEK.1923A przywiódłszy je, postawili przed radą. I pytał ich najwyższy kapłan,
3.RAKOW.NTA przywiódszy je, postawili przed siedzącą Radą; i spytał ich przedniejszy Ofiarownik,
4.GDAŃSKA.1881A przywiódłszy je, stawili je przed radą; i pytał ich najwyższy kapłan, mówiąc:
5.GDAŃSKA.2017Gdy ich przyprowadzili, postawili ich przed Radą. I zapytał ich najwyższy kapłan:
6.JACZEWSKIA gdy przybyli, rzekł do nich książę kapłański:
7.SZCZEPAŃSKIGdy więc ich przywiedli, stawili ich przed Sanhedrynem. I zapytał ich arcykapłan,
8.MARIAWICIA gdy ich przywiedli, postawili przed Radą. I pytał ich najwyższy kapłan, mówiąc:
9.DĄBR.WUL.1973A gdy ich przywiedli, postawili przed Radą. I zapytał ich najwyższy kapłan
10.DĄBR.GR.1961A gdy ich przywiedli, postawili przed sanhedrynem. I zapytał ich arcykapłan:
11.TYSIĄCL.WYD5Przyprowadziwszy ich, stawili przed Sanhedrynem, a arcykapłan zapytał:
12.BRYTYJKAA gdy ich przywiedli, stawili ich przed Radą Najwyższą. I zapytał ich arcykapłan,
13.POZNAŃSKAPrzyprowadzili ich i stawili przed sanhedrynem. Zabierając głos arcykapłan
14.WARSZ.PRASKAKiedy już znaleźli się przed Sanhedrynem, powiedział do nich arcykapłan:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy przyprowadził, postawili ich w miejscu posiedzeń. Więc arcykapłan ich pytał, mówiąc:
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo przybyciu postawili ich przed Wysoką Radą. Arcykapłan powiedział:
17.TOR.PRZ.A gdy ich przyprowadzili, postawili przed Sanhedrynem; i arcykapłan wypytywał ich,