« DzA 5:27 Dzieje Apostolskie 5:28 DzA 5:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie zapowiedziąli zapowiedzieliśmy wam, byście nie uczyli w imię to? A oto napełniliście Jeruzalem nauki waszej, i chcecie na nas wprowadzić krew człowieka tego.
2.WUJEK.1923Mówiąc: Rozkazując rozkazaliśmy, abyście w imię to nie uczyli; a oto napełniliście Jeruzalem nauką waszą i chcecie na nas przywieść krew człowieka tego.
3.RAKOW.NTMówiąc: Zaliśmy roskazaniem nie roskazali wam, abyście nie uczyli w imię to? A oto, napełniliście Jeruzalem nauką waszą, i chcecie przywieść na nas krew człowieka tego.
4.GDAŃSKA.1881Izaliśmy wam surowo nie zakazali, abyście w tem imieniu nie uczyli? A oto napełniliście Jeruzalem nauką waszą i chcecie na nas wprowadzić krew człowieka tego.
5.GDAŃSKA.2017Czy nie zakazaliśmy wam surowo, żebyście w tym imieniu nie nauczali? A oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie na nas ściągnąć krew tego człowieka.
6.JACZEWSKI"Zabroniliśmy wam ogłaszać tej nauki: a oto wy napełniliście nią Jerozolimę i na nas chcecie zwalić winę śmierci tego człowieka".
7.SZCZEPAŃSKImówiąc: Czyżeśmy wam surowo nie zakazali, abyście nie uczyli w tem Imieniu? A oto całą Jerozolimę; napełniliście nauką swoją, i chcecie na nas ściągnąć krew tego Człowieka!
8.MARIAWICIRozkazując, rozkazaliśmy wam, abyście nie uczyli w tem imieniu, a oto napełniliście Jeruzalem nauką waszą i chcecie przywieść na nas krew tamtego człowieka.
9.DĄBR.WUL.1973mówiąc: Surowośmy wam zakazali, abyście nie nauczali w to imię. A oto całą Jerozolimę napełniacie nauką waszą i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka.
10.DĄBR.GR.1961Surowo wam zakazaliśmy, abyście nie nauczali w to imię. A oto całą Jerozolimę napełniliście nauką waszą i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka.
11.TYSIĄCL.WYD5Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas [odpowiedzialność za] krew tego człowieka.
12.BRYTYJKAMówiąc: Nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli, a oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka.
13.POZNAŃSKApowiedział: "Czyż nie zabroniliśmy wam surowo nauczania w to imię? Wy jednak dalej głosicie waszą naukę w całej Jerozolimie i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka".
14.WARSZ.PRASKANakazaliśmy wam przecież wyraźnie, żebyście przestali głosić jakiekolwiek nauki, odwołując się do tego imienia. Tymczasem od waszego nauczania głośno już w całej Jerozolimie. Najwyraźniej chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy nie nakazaliśmy wam rozkazem, by nie nauczać przy tym imieniu? A oto waszym nauczaniem napełniliście Jerozolimę oraz chcecie sprowadzić na nas krew tego człowieka.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSurowo wam zakazaliśmy nauczać w tym imieniu. Wy tymczasem napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie na nas ściągnąć krew tego człowieka.
17.TOR.PRZ.Mówiąc: Czy surowo wam nie nakazaliśmy, abyście nie nauczali w tym imieniu? A oto swoją nauką napełniliście Jerozolimę i chcecie sprowadzić na nas krew tego człowieka.